Ontheffing openings- en sluitingstijden horecabedrijven

Als u een horeca-inrichting exploiteert, dan moet u zich houden aan de door de gemeente vastgelegde openings- en sluitingstijden. In bepaalde gevallen kunt u een ontheffing verkrijgen om van deze tijden te mogen afwijken.

Hierbij gaat het om een incidentele verlenging van de openings- of sluitingstijden van uw horecabedrijf (bijvoorbeeld met nieuwjaarsnacht).

Accordion item is ingeklapt

Horecabedrijven mogen geopend zijn:

  • op zondag tot en met donderdag tot 's nachts 01.00 uur
  • op vrijdag en zaterdag tot 's nachts 02.00 uur
  • Na deze sluitingstijden blijft de zaak gesloten tot 06.00 uur

Voor terrassen gelden afwijkende tijden:

  • op maandag tot en met vrijdag geopend tot 22.00 uur
  • op zaterdag en zondag tot 23.00 uur

Accordion item is ingeklapt

Een horecabedrijf kan een ontheffing van de geldende sluitingstijden schriftelijk aanvragen bij het college van burgemeester en wethouders.

Accordion item is ingeklapt

€ 173,60 (leges 2024)

Accordion item is ingeklapt

Accordion item is ingeklapt

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Vergunningverlening & Handhaving via 14 0488 of info@nederbetuwe.nl.

Kijk ook bij