Verhuizing

Indien u (als burger) gaat verhuizen, dan moet u dit bij de gemeente doorgeven.

Accordion item is ingeklapt

Wanneer u binnen de gemeente Neder-Betuwe of naar de gemeente Neder-Betuwe gaat verhuizen, dan bent u verplicht deze verhuizing door te geven. Bij inschrijving in de gemeente Neder-Betuwe wordt u automatisch uitgeschreven bij uw vorige gemeente.

U moet uw verhuizing maximaal 4 weken vóór of uiterlijk 5 dagen na uw verhuizing doorgeven.

Accordion item is ingeklapt

Woonde u in het buitenland en bent u in Neder-Betuwe komen wonen, dan bent u verplicht u in te schrijven als u minstens 4 maanden in Neder-Betuwe gaat wonen. Dit doet u ook binnen 5 dagen nadat u in Neder-Betuwe bent komen wonen. U moet hiervoor persoonlijk naar het gemeentehuis komen.
Lees hier de informatie over de eerste inschrijving in Nederland.

Accordion item is ingeklapt

Bij vertrek naar het buitenland (emigratie) bent u verplicht dit binnen vijf dagen voor vertrek door te geven. Van emigratie is sprake wanneer u gedurende één jaar minstens acht maanden buiten Nederland verblijft. Wij adviseren u zo kort mogelijk voor vertrek aangifte te doen. De dag van de aangifte wordt u namelijk uitgeschreven.

Kijk voor meer informatie op de pagina over Emigratie.

Accordion item is ingeklapt

Wanneer u vertrekt naar een andere gemeente, moet u zich laten inschrijven bij uw nieuwe gemeente.

Accordion item is ingeklapt

Een vestiging of een verhuizing naar of binnen de gemeente Neder-Betuwe kunt u direct online doorgeven. Hiervoor heeft u een DigiD nodig.

Aangifte van verhuizing dient u te doen in de volgende situaties:

 • U verhuist binnen de gemeente.
 • U vestigt zich vanuit een andere gemeente in de gemeente Neder-Betuwe.
 • U emigreert naar het buitenland.
 • U gaat samenwonen waarbij 1 persoon al op dit adres woont (= hoofdbewoner).
 • Kinderen komen weer thuis wonen.

Voor de twee laatste gevallen (samenwonen of kinderen komen weer thuis wonen) maakt u gebruik van het formulier Verklaring hoofdbewoner. Bij de online aangifte moet u dit formulier digitaal beschikbaar hebben.

Aangifte doen bij balie Burgerzaken

U kunt ook aangifte van verhuizing aan de balie Burgerzaken doen. Daarvoor moet u een afspraak maken.

Accordion item is ingeklapt

Indien u gaat samenwonen of inwonen op een adres waarbij 1 persoon al op dit adres woont (= hoofdbewoner) dient de hoofdbewoner toestemming te geven voor de inschrijving op dat adres. Hier kunt u het formulier Verklaring hoofdbewoner gebruiken. De toestemming kan ook digitaal gegeven worden in de online aangifte. De hoofdbewoner kan dit doen door middel van DigiD of u kunt het formulier Verklaring hofdbewoner uploaden in de digitale aanvraag.  

Hier kunt u het formulier Verklaring hoofdbewoner downloaden.

Accordion item is ingeklapt

Verplicht tot aangifte zijn:

 • betrokkene zelf;
 • ouders, voogden en verzorgers van jongeren tot 16 jaar.

Bevoegd tot aangifte zijn:

 • de ouder en zijn kind, indien beide hetzelfde woonadres hebben voor elkaar;
 • echtgenoten/geregistreerde partners die hetzelfde woonadres hebben voor elkaar;
 • elke meerderjarige voor een persoon die hem schriftelijk gemachtigd heeft;
 • hoofd instelling bij inschrijving van woonadres in instelling (via e-herkenning).

De handtekening van degene die gemachtigd wordt, moet altijd worden gelegaliseerd door middel van een legitimatiebewijs. De aangever dient zicht te legitimeren.

Accordion item is ingeklapt

U heeft het recht om geheimhouding (verstrekkingsbeperking) van uw gegevens te vragen.  Het verzoek om een verstrekkingsbeperking is gratis, voor meer informatie klik hier.

 • digitaal (met DigiD),
 • aan de balie (met uw legitimatiebewijs). Maak hiervoor een afspraak.

Kijk hier voor informatie over de verstrekking van uw persoonsgegevens.

Accordion item is ingeklapt

Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Accordion item is ingeklapt

U dient een geldig legitimatiebewijs mee te nemen.

Bij emigratie dient u het adres aan te geven, waar u naar toe verhuist.

Accordion item is ingeklapt

De verhuizing kan op het moment van aangifte verwerkt worden.

Ligt de verhuisdatum in de toekomst? Dan wordt de verhuizing ook op deze datum pas verwerkt. Komt u vanuit een andere gemeente in Neder-Betuwe wonen? Dan duurt het een aantal dagen voordat uw gegevens bij ons bekend zijn (deze moeten wij namelijk opvragen bij uw vorige woongemeente). Het is mogelijk dat, in verband met onderzoek naar de juistheid van de aangifte, deze termijn langer kan duren (max 8 weken op grond van artikel 4:13, lid 2 AWB).

Zodra wij uw verhuizing verwerkt hebben ontvangt u hiervan een schriftelijke bevestiging. Uw verhuizing wordt automatisch doorgegeven aan andere overheidsinstanties.

Indien u zich in Nederland vestigt vanuit het buitenland dan kan het 4 weken duren voordat de inschrijving verwerkt is.

Accordion item is ingeklapt

U kunt uw verhuizing online doorgeven of aan het loket bij de gemeente persoonlijk aangeven. Meer informatie via telefoonnummer 14 0488.

U dient in persoon aan het loket aangifte te doen van uw vertrek naar het buitenland: als u naar het buitenland vertrekt, maar er blijven nog mensen op uw huidige adres wonen. U kunt dan geen schriftelijke of digitale aangifte doen.

Aangifte doen bij balie Burgerzaken

U kunt ook aangifte van verhuizing aan de balie Burgerzaken doen. Daarvoor moet u een afspraak maken.

Accordion item is ingeklapt

Voor meer informatie informatie kunt u contact opnemen met team Gemeentewinkel via 14 0488 of info@nederbetuwe.nl.