Verstrekking persoonsgegevens

De gemeente houdt uw persoonsgegevens bij in de Basisregistratie Personen (BRP). Afhankelijk van uw persoonlijke situatie kunnen verschillende organisaties deze gegevens krijgen. Bijvoorbeeld of u kinderen hebt of een rijbewijs. Op www.wiekrijgtmijngegevens.nl kunt u zien welke organisaties uw persoonsgegevens kunnen krijgen.

Accordion item is ingeklapt

Als u niet wilt dat bepaalde organisaties uw persoonsgegevens of die van uw kinderen tot 16 jaar krijgen, kunt u de gemeente om geheimhouding (verstrekkingsbeperking) vragen. U hebt altijd en zonder opgaaf van reden recht op deze geheimhouding. Uw persoonsgegevens worden dan niet doorgegeven aan:

  • niet commerciële instellingen, zoals sport- en muziekverenigingen of goede doelen,
  • organisaties die gezondheidszorg verlenen aan patiënten in een instelling,
  • (na belangenafweging) organisaties die gerechtelijke werkzaamheden uitvoeren,
  • de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA), de ledenadministratie van kerkgenootschappen. Uw gegevens kunnen nog wel voorkomen in de administratie van de SILA zelf. Als u dat niet wilt, neem dan contact op met SILA of uw kerkgenootschap.

Bij geheimhouding geeft de gemeente uw gegevens alleen aan verplichte instanties zoals politie, justitie en de belastingdienst. De gemeente geeft uw persoonsgegevens nooit aan:

  • particulieren
  • commerciële instellingen.

Accordion item is ingeklapt

Het verzoek om een verstrekkingsbeperking is gratis en kunt u aanvragen

  • digitaal (met DigiD),
  • aan de balie (met uw legitimatiebewijs). Maak hiervoor een afspraak,
  • schriftelijk met een ondertekende brief met een kopie van uw legitimatiebewijs naar gemeente Neder-Betuwe t.a.v. team Gemeentewinkel.

Accordion item is ingeklapt

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Gemeentewinkel via 14 0488 of info@nederbetuwe.nl.