Eerste inschrijving in Nederland

Komt u langer dan 4 maanden in Nederland wonen, dan moet u zich laten inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP).

Accordion item is ingeklapt

U moet zich inschrijven bij de gemeente op het adres waar u werkelijk woont.

 • Op uw vaste woonadres
 • Op een briefadres, als u geen vast woonadres heeft. Bijvoorbeeld omdat u binnenvaartschipper bent, of in een instelling verblijft (gevangenis, psychriatrische instelling, blijf-van-mijn-lijf-huis)

U bent verplicht dit binnen vijf dagen na uw aankomst in Nederland te doen. U moet hiervoor persoonlijk langskomen bij de gemeente. Moeten ook uw partner en/of kinderen worden ingeschreven? Dan moeten zij meekomen naar de gemeente. Bij uw inschrijving krijgt u een burgerservicenummer (BSN) toegekend. Dit nummer heeft u in veel gevallen nodig voor contact met de overheid. Bijvoorbeeld voor zorg of belastingen.

Accordion item is ingeklapt

U kunt zich niet altijd (direct) laten inschrijven in de BRP. Er gelden de volgende uitzonderingen:

 • Heeft u geen geldige verblijfsstatus? Dan moet u eerst een verblijfsvergunning aanvragen. Dit kan bij de IND.
 • Heeft u asiel aangevraagd en verblijft u in een asielcentrum of opvangcentrum? Dan registreert het centrum uw verblijf voor de eerste 6 maanden. Na deze periode moet u zich laten inschrijven in de BRP.
 • Heeft u in een land van het Caribisch deel van het Koninkrijk gewoond? Dan moet u aantonen dat u zich daar uit de bevolkingsadministratie heeft laten uitschrijven. Dit doet u met het verhuisbericht dat u bij uw uitschrijving heeft ontvangen.

Accordion item is ingeklapt

Woont u niet, of korter dan 4 maanden, in Nederland? En heeft u een relatie met de Nederlandse overheid? Bijvoorbeeld omdat u tijdelijk in Nederland werkt. Dan kunt u vragen om ingeschreven te worden als niet-ingezetene in de BRP (ook wel bekend als de Registratie van niet-ingezetene, de RNI). U krijgt dan een BSN toegekend. Dit nummer heeft u in veel gevallen nodig voor contact met de overheid. Bijvoorbeeld voor zorg of belastingen.

Accordion item is ingeklapt

Iedereen die in Nederland woont is verplicht een zorgverzekering af te sluiten. U moet zich aanmelden bij een zorgverzekeraar binnen vier maanden nadat u in Nederland bent komen wonen. Kijk op www.zorgverzekeringslijn.nl voor hulp en advies.

Accordion item is ingeklapt

Komt u uit de Europese Unie en u wilt werken en wonen in Nederland? Deze brochure bevat informatie over wonen, werken, belastingen, inschrijving in de Basisregistratie Personen (BRP), gezondheidszorg en instroom in scholen. In de brochure treft u tal van links aan naar websites van (overheids)organisaties waar u nog meer informatie kunt vinden.

Accordion item is ingeklapt

Hier kunt u het formulier Verklaring hoofdbewoner downloaden.

Accordion item is ingeklapt

Er zijn geen kosten verbonden aan een eerste inschrijving in Nederland.

Accordion item is ingeklapt
 • Alleen op afspraak
 • Persoonlijk langskomen
 • Aangifte binnen 5 dagen na vestiging

Accordion item is ingeklapt
 • Alle gezinsleden die ingeschreven moeten worden;
 • Geldig legitimatiebewijs (van alle gezinsleden);
 • Akte van geboorte, eventueel met apostille of legalisatie (van alle gezinsleden);
 • Huwelijksakte, eventueel met apostille of legalisatie;
 • Is uw document niet in de Nederlandse, Engelse, Duitse of Franse taal opgesteld? Dan moet u het document laten vertalen. Daarna moet u het origineel en de vertaling laten legaliseren of apostilleren.
 • Bij inwoning: een toestemmingsverklaring inwoning en een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de bewoner van het adres;
 • Bij inschrijving vanuit de Nederlandse Antillen of Aruba; een bewijs van uitschrijving.

Accordion item is ingeklapt

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Gemeentewinkel via 14 0488 of via info@nederbetuwe.nl.