Emigratie (verhuizing naar het buitenland)

Gaat u langer dan acht maanden naar het buitenland, dan moet u zich uitschrijven bij de gemeente. U kunt uw vertrek op verschillende manieren doorgeven: online of schriftelijk. Bekijk hier hoe het werkt.

Accordion item is ingeklapt

Een verhuizing naar het buitenland moet u aan de gemeente doorgeven als u de komende 12 maanden langer dan 8 maanden in het buitenland verblijft. Dit hoeft geen aaneengesloten periode te zijn. U wordt dan uitgeschreven van uw adres. De gemeente geeft uw vertrek ook door aan andere overheidsinstanties. Als u korter dan 8 maanden naar het buitenland gaat, hoeft u dat niet te melden.

Verhuizing binnen Koninkrijk

Verhuist u naar Aruba, Curacao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius of Saba? Dan geldt dit ook als een verhuizing naar het buitenland.

Accordion item is ingeklapt

Vóór vertrek melden

Bij vertrek naar het buitenland (emigratie) bent u verplicht dit binnen vijf dagen voor vertrek door te geven. Van emigratie is sprake wanneer u gedurende één jaar minstens acht maanden buiten Nederland verblijft. Wij adviseren u zo kort mogelijk voor vertrek aangifte te doen. De dag van de aangifte wordt u namelijk uitgeschreven.

Aangifte doen bij balie Burgerzaken

U kunt de aangifte van verhuizing aan de balie Burgerzaken doen. Daarvoor moet u een afspraak maken.

Aangifte online

Wilt u uw verhuizing online doorgeven? Dan kunt u dat op de dag van uw verhuizing doen. Het is niet mogelijk om uw verhuizing van te voren online door te geven. Hiervoor moet u inloggen met DigiD.

Online aangifte

Al in het buitenland?

Meld uw vertrek dan zo snel mogelijk toch nog bij de gemeente. U kunt hiervoor ook de online aangifte gebruiken. De dag van ontvangst van uw melding geldt dan als verhuisdatum. Een datum in het verleden opgeven is niet mogelijk.

Accordion item is ingeklapt

Als u buiten Nederland gaat wonen, moet u zich uitschrijven bij uw gemeente. De gemeente zet uw persoonsgegevens dan over naar de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI). In de RNI wordt uw nieuwe adres in het buitenland geregisteerd. Dit adres dient u op tegeven bij de aangifte van verhuizing. Uw BSN blijft geldig. Bent u voor 1 oktober 1994 uitgeschreven? Dan zijn uw gegevens niet overgezet naar de RNI. 

Waarom is het belangrijk dat mijn gegevens in de RNI staan?

  • U kunt DigiD aanvragen
  • U kunt een RNI-uittreksel aanvragen
  • U bent bereikbaar

(Nog) geen buitenlands adres?

Geef dan uw eerste verblijfplaats op (bijvoorbeeld het adres van een hotel). Kunt u helemaal geen adres opgeven, bijvoorbeeld vanwege een wereldreis? Vermeld dan alleen het land.

Als u in het buitenland verhuist, kunt u uw nieuwe adres doorgeven aan de Nederlandse overheid via een van de RNI-loketten.

Accordion item is ingeklapt

De verwerking van uw verhuizing duurt 5 werkdagen, gerekend vanaf de datum van uw vertrek. Dan heeft de gemeente u uitgeschreven. U krijgt hiervan geen schriftelijke bevestiging. Wel kunt u uw gegevens online bekijken in MijnOverheid.

Accordion item is ingeklapt

Zelf een verhuizing doorgeven kan vanaf 16 jaar. U mag niet onder curatele staan.

Minderjarige kinderen

Ver­huist het hele ge­zin naar het bui­ten­land? Dan geldt: u mag de ver­hui­zing voor uw min­der­ja­ri­ge kind door­ge­ven. De an­de­re ou­der hoeft geen toe­stem­ming te ge­ven. Uw kind hoeft niet mee te ko­men naar het gemeentehuis als u er­voor kiest om de ver­hui­zing aan de ba­lie door te ge­ven. U hoeft ook geen iden­ti­teits­be­wijs van uw kind(eren) mee te ne­men. Ook een voogd of ver­zor­ger mag een ver­hui­zing van een min­der­ja­rig kind door­ge­ven.

Blijft er een ge­zins­lid op het oude adres wo­nen? Dan kunt u de ver­hui­zing van uw min­der­ja­ri­ge kind al­leen door­ge­ven op het gemeentehuis. Uw kind moet in dit ge­val per­soon­lijk aan­we­zig zijn. Ook de an­de­re ou­der moet hier­bij aan­we­zig zijn; hij of zij moet per­soon­lijk toe­stem­ming ge­ven.

Meerderjarige kinderen

Ver­huist het hele ge­zin naar het bui­ten­land? Dan mag u ook voor een meer­der­ja­rig kind de ver­hui­zing door­ge­ven, maar al­leen als hij of zij bij u in­woont en sa­men met u naar het bui­ten­land ver­huist. In dit ge­val moet u zijn of haar ver­hui­zing te­ge­lijk door­ge­ven met die van uzelf.

Blijft er een ge­zins­lid op het oude adres wo­nen? Dan moet uw kind zijn of haar ver­hui­zing zelf door­ge­ven.

Voor uw ouders

U kunt de verhuizing van uw ouders doorgeven, maar alleen als uw ouders bij u inwonen, als u samen met hen naar het buitenland verhuist en als er geen gezinsleden achterblijven op het adres. Ook moet u meerderjarig zijn en zijn of haar verhuizing tegelijk doorgeven met die van uzelf.

Blijft er een ge­zins­lid op het oude adres wo­nen? Dan moe­ten uw ou­ders hun ver­hui­zing zelf door­ge­ven. Als uw ou­ders dat om ge­zond­heids­re­de­nen niet kun­nen, bel dan 14 0488, het in­for­ma­tie­num­mer van de ge­meen­te Neder-Betuwe.

Voor uw partner

U mag de verhuizing van uw partner doorgeven als deze 5 voorwaarden alle 5 op u van toepassing zijn:

  • U bent ge­trouwd of hebt een ge­re­gi­streerd part­ner­schap.
  • U woont sa­men op het­zelf­de adres.
  • U ver­huist sa­men naar het bui­ten­land.
  • Er blij­ven geen ge­zins­le­den op het adres ach­ter.
  • U geeft de ver­hui­zing van uw part­ner te­ge­lijk door met die van uzelf.

In dit geval heeft u geen bewijsstukken nodig om de verhuizing door te geven.

Woont u wel samen, maar zonder huwelijk of partnerschap? Dan zijn dit de opties geeft u al­le­bei apart uw ver­hui­zing door (on­li­ne, of bij de balie).

Accordion item is ingeklapt

Als u naar het buitenland verhuist, moet u soms aantonen dat u bent uitgeschreven uit Nederland. Er zijn verschillende mogelijkheden, maar niet elke instantie accepteert elk type document. Informeer hiernaar bij de instantie die het bewijs van u wil hebben. Dit zijn de mogelijkheden: