Geboorte, aangifte

U moet de geboorte van uw kind binnen drie dagen na de geboortedag aangeven bij de ambtenaar burgerlijke stand van de gemeente waar uw kind geboren is.

Accordion item is ingeklapt

De vader is verplicht tot aangifte van een geboorte. De moeder mag aangifte doen als er geen vader is of die niet in staat is om aangifte te doen. Als vader en moeder geen aangifte doen, moet iemand aangifte doen die aanwezig was bij de geboorte. Dit hoeft geen familie te zijn. Ook leeftijd en geslacht maken niet uit. Als ook deze persoon niet beschikbaar is, zijn de volgende personen verplicht tot aangifte, in deze volgorde:

 • de persoon in wiens woning de geboorte heeft plaatsgevonden
 • het hoofd of een gemachtigde van een inrichting waar de geboorte heeft plaatsgevonden
 • de burgemeester of een door hem aangewezen ambtenaar van de geboortegemeente

Digitaal aangifte doen

U kunt digitaal geboorteaangifte doen. Voor het digitaal aangeven van uw kind heeft u DigiD nodig. Ook is het noodzakelijk dat een verklaring van een verloskundige/arts geüpload wordt, waaruit blijkt wanneer en waar uw zoon of dochter is geboren.

Aangifte doen bij balie Burgerzaken

U kunt ook geboorteaangifte aan de balie Burgerzaken doen. Daarvoor moet u een afspraak maken. Neemt u bij de afspraak een verklaring van een verloskundige/arts mee, waaruit blijkt wanneer en waar uw zoon of dochter is geboren.

Accordion item is ingeklapt

Doet u te laat aangifte van geboorte, dan meldt de ambtenaar van de burgerlijke stand dit aan het Openbaar Ministerie (OM). U loopt het risico op een boete.

Accordion item is ingeklapt

Per 01-01-2024 is de wet Introductie Gecombineerde Geslachtnamen in werking. Dit wetsvoorstel maakt het mogelijk dat kinderen de achternamen van beide ouders kunnen dragen. Zie voor meer informatie de volgende website: Welke achternaam kan ik voor mijn kind kiezen? | Rijksoverheid.nl

Accordion item is ingeklapt

Aangifte van geboorte in Nederland kan alleen worden gedaan als uw kind in Nederland geboren is. Wanneer uw kind in het buitenland wordt geboren, moet u aangifte van geboorte te doen bij de lokale autoriteiten. U kunt de buitenlandse gelegaliseerde geboorteakte van uw Nederlandse kind vervolgens in Nederland laten inschrijven bij de gemeente Den Haag, afdeling Landelijke Taken. Deze inschrijving is niet verplicht, maar als u de akte wel laat inschrijven, kunt u altijd afschriften of uittreksels opvragen. Een voordeel is dat inschrijving u later veel tijd en geld kan besparen. De inschrijving is gratis (met uitzondering van bijvoorbeeld portokosten en afschriften/uittreksels). De originele documenten worden na inschrijving retour gezonden.

Accordion item is ingeklapt

De geboorte wordt meteen in de BRP verwerkt. Van deze verwerking ontvangt u een schriftelijke bevestiging, in de vorm van een zogenaamde persoonslijst. De geboorte van uw kindje wordt automatisch doorgegeven aan andere overheidsinstanties.

Accordion item is ingeklapt

Jaarlijks krijgen bijna 180.000 pasgeboren baby’s een hielprik aangeboden. Met de hielprik worden ernstige, maar behandelbare aandoeningen opgespoord. Lees meer op de website van het RIVM.

Accordion item is ingeklapt

Er is een termijn van aangifte. Deze termijn betekent het volgende:

 1. Voor kinderen geboren op zondag, maandag, dinsdag en woensdag heeft u, na de dag van bevalling, drie werkdagen voor geboorteaangifte (tenzij er sprake is van de omstandigheden genoemd in punt 3)
 2. Voor kinderen geboren op donderdag, vrijdag en zaterdag heeft u, na de dag van bevalling, twee werkdagen voor geboorteaangifte;
 3. Indien in de termijn voor aangifte algemeen erkende feestdagen voorkomen, heeft u, na de dag van bevalling, twee werkdagen voor geboorteaangifte.

  In schema:
  dag van geboorte - - -  laatste aangiftedag
  maandag - - - - - - - - - - donderdag
  dinsdag - - - - - - - - - - - vrijdag
  woensdag - - - - - - - - - maandag
  donderdag - - - - - - - - - maandag
  vrijdag - - - - - - - - - - - - dinsdag
  zaterdag - - - - - - - - - - -dinsdag
  zondag - - - - - - - - - - - -woensdag

  Van de geboorte maakt de gemeente een akte op. Deze akte neemt de gemeente op in de registers van de burgerlijke stand. De geboorteakte is een authentieke akte, die de ambtenaar van de burgerlijke stand opmaakt. Deze akte geeft de bewijskracht van de geboorte van een persoon.

Accordion item is ingeklapt

Hieraan zijn geen kosten verbonden. Wilt u een afschrift van de geboorteakte? Dan betaalt u hiervoor € 16,60.

Accordion item is ingeklapt
 • Burgerlijk Wetboek, boek 1, artikel 19e
 • Besluit Burgerlijke Stand 1994
 • Vergeet niet om uw kindje aan te melden bij uw zorgverzekeraar!
 • Wanneer u (als ouders) niet gehuwd bent met elkaar, of geen geregistreerd partnerschap heeft, kunt u na de geboorte starten met het aanvragen van het ouderlijk gezag over uw kind. Meer informatie over het gezag vind u in de brochure 'omgang, gezag en informatie' op de website van de Rijksoverheid

Accordion item is ingeklapt
 • Legitimatiebewijs aangever
 • Eventueel trouwboekje
 • Indien van toepassing de erkenningsakte meenemen

Accordion item is ingeklapt

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Gemeentewinkel via 14 0488 of via info@nederbetuwe.nl.