Erkenning, vóór de geboorte (erkenning ongeboren vrucht)

Bent u niet getrouwd en heeft u geen geregistreerd partnerschap en verwacht u een kindje? Dan kunt u, als toekomstige vader, dit kind erkennen. Het maakt daarbij niet uit of u de biologische vader bent. Erkenning van een kind kan van belang zijn voor het erfrecht, de nationaliteit, het bepalen van het omgangsrecht en het ouderlijk gezag.

Accordion item is ingeklapt

Het verstandigste is om een kind als ongeboren vrucht te erkennen. Dit kan vanaf het moment dat uw partner zwanger is. Erkenning als ongeboren vrucht heeft een aantal belangrijke voordelen. Zo is vanaf het moment van erkenning duidelijk wie de ouders zijn en kan direct bepaald worden welke achternaam het kind krijgt.

Accordion item is ingeklapt

Dit is vooral belangrijk voor aanstaande ongetrouwde ouders waarvan de moeder niet de Nederlandse nationaliteit heeft. Wanneer u het kind vóór de geboorte erkent, krijgt deze meteen bij de geboorte de Nederlandse nationaliteit. Uw kind krijgt niet in alle gevallen automatisch de Nederlandse nationaliteit, als u het erkent na de geboorte. De Vreemdelingenwet is dan van toepassing op het kind, wat inhoudt dat het altijd in het bezit moet zijn van een verblijfsvergunning. Een dergelijke verblijfsvergunning is altijd tijdelijk en kost veel geld.

Accordion item is ingeklapt

Door erkenning wordt u de wettelijke vader. Maar u bent dan geen wettelijke vertegenwoordiger. Hiervoor moet u het gezag hebben over een kind. Met gezag kunt u rechtshandelingen verrichten namens het kind, bijvoorbeeld het zetten van een handtekening of het voeren van een gerechtelijke procedure.

Om het ouderlijk gezag over het kind te krijgen, kunt u samen met de moeder een verzoek indienen bij de sector familie & jeugd van de rechtbank. Het gezag regelt u ná de geboorte van het kind.

Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar de brochure 'omgang, gezag en informatie' van de Rijksoverheid.

Accordion item is ingeklapt

Erkenning vindt plaats door het opmaken van een akte bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. U dient hiervoor een afspraak te maken.

Accordion item is ingeklapt

Na de erkenning krijgt u een afschrift van de akte mee naar huis. Bij de geboorteaaangifte moet u dit afschrift laten zien.

Accordion item is ingeklapt

Een geldig legitimatiebewijs van u beiden.

Accordion item is ingeklapt

Voor meer informatie kunt u contact opnement met team Gemeentewinkel via 14 0488 of via info@nederbetuwe.nl.

Accordion item is ingeklapt