Erkenning, vóór de geboorte (erkenning ongeboren vrucht)

Bent u niet getrouwd en heeft u geen geregistreerd partnerschap en verwacht u een kindje? Dan kunt u, als toekomstige vader, dit kind erkennen. Het maakt daarbij niet uit of u de biologische vader bent. Erkenning van een kind kan van belang zijn voor het erfrecht, de nationaliteit, het bepalen van het omgangsrecht en het ouderlijk gezag.

Accordion item is ingeklapt

Het verstandigste is om een kind als ongeboren vrucht te erkennen. Dit kan vanaf het moment dat uw partner zwanger is. Erkenning als ongeboren vrucht heeft een aantal belangrijke voordelen. Zo is vanaf het moment van erkenning duidelijk wie de ouders zijn en kan direct bepaald worden welke achternaam het kind krijgt.

Accordion item is ingeklapt

Dit is vooral belangrijk voor aanstaande ongetrouwde ouders waarvan de moeder niet de Nederlandse nationaliteit heeft. Wanneer u het kind vóór de geboorte erkent, krijgt deze meteen bij de geboorte de Nederlandse nationaliteit. Uw kind krijgt niet in alle gevallen automatisch de Nederlandse nationaliteit, als u het erkent na de geboorte. De Vreemdelingenwet is dan van toepassing op het kind, wat inhoudt dat het altijd in het bezit moet zijn van een verblijfsvergunning. Een dergelijke verblijfsvergunning is altijd tijdelijk en kost veel geld.

Accordion item is ingeklapt

Per 01-01-2024 treedt de wet Introductie Gecombineerde Geslachtnamen in werking. De wetsvoorstel maakt het mogelijk dat kinderen de achternamen van beide ouders kunnen dragen. Zie voor meer informatie de volgende website: Welke achternaam kan ik voor mijn kind kiezen? | Rijksoverheid.nl

Accordion item is ingeklapt

Sinds 1 januari 2023 geldt dat ongehuwde en niet-geregistreerde partners automatisch gezamenlijk ouderlijk gezag krijgen met de moeder. Dit gebeurt als zij hun kind erkennen. Zij hoeven het gezag niet langer samen met de moeder aan te vragen bij de rechtbank.

Zie voor meer informatie over gezamenlijk gezag na erkenning op de website van de Rijksoverheid.

Accordion item is ingeklapt

Erkenning vindt plaats door het opmaken van een akte bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. U dient hiervoor een afspraak te maken.

Accordion item is ingeklapt

Na de erkenning krijgt u een afschrift van de akte mee naar huis. Bij de geboorteaaangifte moet u dit afschrift laten zien.

Accordion item is ingeklapt

Een geldig legitimatiebewijs van u beiden.

Accordion item is ingeklapt

Voor meer informatie kunt u contact opnement met team Gemeentewinkel via 14 0488 of via info@nederbetuwe.nl.

Accordion item is ingeklapt