Uittreksel of afschrift Burgerlijke stand

Van alle belangrijke gebeurtenissen in een mensenleven maakt de gemeente akten op. Deze akten worden bewaard in het register Burgerlijke Stand.

U kunt alleen bij de gemeente waar de gebeurtenis (geboorte, overlijden, huwelijk, inschrijving van de echtscheiding) heeft plaatsgevonden, een afschrift of uittreksel uit de Burgerlijke Stand verkrijgen.

Accordion item is ingeklapt

U kunt een uittreksel of afschrift opvragen. Een uittreksel bevat beperkte informatie uit de akte die geldig is op het tijdstip van afgifte. Een afschrift is een fotokopie van de hele akte met een stempel en een handtekening van de ambtenaar van de burgerlijke stand. Dit heet gewaarmerkte kopie. Een afschrift kan bijvoorbeeld nuttig zijn voor stamboomonderzoek.

Accordion item is ingeklapt

Het is mogelijk een meertalig uittreksel te ontvangen van de geboorteakte, huwelijksakte, echtscheidingsakte of overlijdensakte. U kunt het meertalige uittreksel alleen gebruiken in het buitenland en bij buitenlandse autoriteiten in Nederland.

Accordion item is ingeklapt

Klaar terwijl u wacht als u het uittreksel of afschrift aan de balie aanvraagt. U moet hiervoor een afspraak maken. Digitaal sturen wij het uittreksel of afschrift op binnen 5 werkdagen.

Accordion item is ingeklapt

Voor het aanvragen van een uittreksel BS kunt u ook gebruik maken van het digitaal aanvragen. U heeft voor deze manier van aanvragen een DigiD nodig. Na het invullen van de digitale aanvraag en de betaling van de leges (u gaat een volledige transactie met de overheid aan) krijgt u via de e-mail een bevestiging van uw aanvraag. Wij sturen het uittreksel binnen vijf werkdagen naar u toe.

Wilt u een uittreksel voor iemand anders aanvragen? Dan kunt u hiervoor het machtigingsformulier gebruiken. 

Aanvragen bij balie Burgerzaken

U kunt het uittreksel ook aanvragen aan de balie Burgerzaken. Daarvoor moet u een afspraak maken. 

Accordion item is ingeklapt

Het uittreksel kan uitsluitend worden aangevraagd door de burger zelf, door ouders voor hun minderjarige kinderen, door de gehuwde/partner voor de (op hetzelfde adres wonende) echtgenoot/partner of door zijn/haar gemachtigde. De aanvrager moet zich kunnen legitimeren. De gemeente geeft het uittreksel niet af aan derden.

Accordion item is ingeklapt

Om een uittreksel of afschrift te krijgen moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U moet kunnen aantonen waarvoor u het uittreksel of afschrift nodig heeft ( in de wet staat dat u een ’gerechtvaardigd belang’ moet hebben)
  • Het verzoek moet betrekking hebben op een bepaalde persoon of personen; dus bijvoorbeeld uzelf, uw partner, kinderen, ouders.

Accordion item is ingeklapt

€ 16,60

Accordion item is ingeklapt

Bent u advocaat of notaris, en heeft u een afschift nodig uit de burgerlijke stand? Dan kunt u het afschrift door middel van e-herkenning online aanvragen.

Accordion item is ingeklapt
  • Burgerlijk Wetboek, boek 1, artikel 17
  • Wet Basisregistratie Personen (Wet BRP)

Accordion item is ingeklapt

Een geldig legitimatiebewijs.

Accordion item is ingeklapt

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Gemeentewinkel via 14 0488 of info@nederbetuwe.nl.