Erkenning (bij de geboorteaangifte)

Als de moeder  van het kind getrouwd is, gaat de wet ervan uit dat haar echtgenoot de juridische vader van het kind is. Is de moeder niet getrouwd, dan is de man die het kind erkent de vader. De erkenner hoeft niet de biologische vader te zijn.

Accordion item is ingeklapt

Als de ouders van een kind niet zijn getrouwd of een partnerschapsregistratie zijn aangegaan, kan de vader het kind erkennen door het vaderschap familierechtelijk te laten registreren bij de Burgerlijke Stand. Hiervoor dient een erkenningsakte opgemaakt te worden. Dit kan gelijktijdig met de geboorteaangifte. De moeder dient hiervoor wel toestemming te geven.

Accordion item is ingeklapt

Per 01-01-2024 treedt de wet Introductie Gecombineerde Geslachtnamen in werking. De wetsvoorstel maakt het mogelijk dat kinderen de achternamen van beide ouders kunnen dragen. Zie voor meer informatie de volgende website: Welke achternaam kan ik voor mijn kind kiezen? | Rijksoverheid.nl

Accordion item is ingeklapt

Sinds 1 januari 2023 geldt dat ongehuwde en niet-geregistreerde partners automatisch gezamenlijk ouderlijk gezag krijgen met de moeder. Dit gebeurt als zij hun kind erkennen. Zij hoeven het gezag niet langer samen met de moeder aan te vragen bij de rechtbank.

Zie voor meer informatie over gezag na erkenning de website van de Rijksoverheid.

Accordion item is ingeklapt

Op uw verzoek kunt u een afschrift van de akte krijgen. De kosten van dit afschrift zijn € 16,60.

Accordion item is ingeklapt

Voor de erkenning moet u een afspraak maken.

Accordion item is ingeklapt

Geldig legitimatiebewijs, dit is een paspoort of ID-kaart. Van zowel de vader als de moeder moet die worden meegebracht.

Accordion item is ingeklapt

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Gemeentewinkel via 14 0488 of via info@nederbetuwe.nl.

Accordion item is ingeklapt