Erkenning (bij de geboorteaangifte)

Als de moeder  van het kind getrouwd is, gaat de wet ervan uit dat haar echtgenoot de juridische vader van het kind is. Is de moeder niet getrouwd, dan is de man die het kind erkent de vader. De erkenner hoeft niet de biologische vader te zijn.

Accordion item is ingeklapt

Als de ouders van een kind niet zijn getrouwd of een partnerschapsregistratie zijn aangegaan, kan de vader het kind erkennen door het vaderschap familierechtelijk te laten registreren bij de Burgerlijke Stand. Hiervoor dient een erkenningsakte opgemaakt te worden. Dit kan gelijktijdig met de geboorteaangifte. De moeder dient hiervoor wel schriftelijk toestemming te geven.

Accordion item is ingeklapt

Bij de erkenning van uw eerste kind kiest u welke achternaam uw kind krijgt. Hierbij moet u als vader en moeder allebei aanwezig zijn. De gekozen naam geldt voor alle volgende kinderen uit uw relatie.

Accordion item is ingeklapt

Door erkenning beschouwt de wet u als juridisch ouder van het kind. Dat geeft u de plicht om voor het kind te zorgen en bij te dragen in de opvoeding. De moeder heeft het ouderlijk gezag. U, als erkenner heeft dat niet, maar u kunt dat wel krijgen. Ouderlijk gezag is belangrijk. Het kind mag voor zichzelf nog geen belangrijke beslissingen nemen en heeft hiervoor een of twee wettelijk vertegenwoordigers. Bij gehuwde ouders ontstaat het ouderschap en het ouderlijk gezag in de regel automatisch. Bij ongehuwde paren verloopt het verkrijgen van ouderlijk gezag anders. Daarvoor moet u samen met de moeder van het kind een verzoek doen bij de griffier van de rechtbank, dit kan ook digitaal via DigiD.

Het gezamenlijk gezag wordt aangetekend in het gezagsregister en wordt daarna geregistreerd in de basisregistratie personen. Wanneer dan voor uw kind bijvoorbeeld een paspoort nodig is, zal u beiden als gezaghebbende ouders hiervoor toestemming moeten geven. Verder beslist u samen voor het kind in tal van zaken, waaronder school, verhuizing en medische beslissingen. In het geval de moeder geen toestemming wil geven voor gezamenlijk ouderlijk gezag, kan de erkenner de rechter om vervangende toestemming voor gezamenlijk gezag vragen. Voor een brochure "omgang, gezag en informatie" verwijzen wij u naar het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Bekijk hier de brochure.

Accordion item is ingeklapt

Op uw verzoek kunt u een afschrift van de akte krijgen. De kosten van dit afschrift zijn € 15,70.

Accordion item is ingeklapt

Voor de erkenning moet u een afspraak maken.

Accordion item is ingeklapt

Geldig legitimatiebewijs, dit is een paspoort of ID-kaart. Van zowel de vader als de moeder moet die worden meegebracht.

Accordion item is ingeklapt

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Gemeentewinkel via 14 0488 of via info@nederbetuwe.nl.

Accordion item is ingeklapt