Rioolverstopping

De gemeente heeft een wettelijke verplichting voor de afvoer van afvalwater en daarmee de aanleg, het onderhoud en het beheer van het hoofdrioolstelsel.

Wij zijn verantwoordelijk voor de afvoer van afvalwater en daarmee de aanleg, het onderhoud en het beheer van het hoofdrioolstelsel. Als eigenaar van een woning of bouwwerk, bent u verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van de aansluiting op dit stelsel op uw eigen terrein. Klachten over stank, rioolverstopping, verzakking van de weg als gevolg van rioollekkage kunt u bij de gemeente indienen.

Indien u last heeft van een rioolverstopping buiten het eigen terrein, kunt u deze bij Avri melden via het algemene telefoonnummer (0345) 58 53 53. Avri behandelt de melding dan als spoedmelding en pakt deze meestal nog dezelfde dag op.

Accordion item is ingeklapt

Werkzaamheden aan riolering op eigen erf: kosten voor eigen rekening.

Accordion item is ingeklapt

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Avri via (0345) 58 53 53 of ga naar de website van Avri.

Wanneer het aannemelijk is dat de huisaansluiting naar het hoofdriool verstopt is, moet de eigenaar/bewoner van het perceel in eerste instantie het erfscheidingsputje opgraven. In veel gevallen is op het gemeentehuis hiertoe een situatieschets verkrijgbaar, waarop aangegeven de plaats van het erfscheidingsputje. Informatie bij de afdeling Grondgebied.

Blijkt na opgraving van het erfscheidingsputje dat deze vol met rioolwater staat, dan bevindt de verstopping zich in het gemeentelijk riool. In dat geval is het zaak dat u ons zo spoedig mogelijk op de hoogte stelt, waarna wij de verstopping indien mogelijk dezelfde dag verhelpen. Is daarentegen het putje leeg, dan bevindt de verstopping zich in het gedeelte van het putje naar de woning. De eigenaar moet in het laatste geval zelf voor een oplossing zorgen.

Kijk voor meer gedetailleerde informatie ook naar het document hoe te handelen bij rioolverstoppingen (PDF, 92 kb).

Of kijk op een van deze pagina's: