Drukriolering (buitengebied), storing

De gemeente is verantwoordelijk voor de afvoer van afvalwater en daarmee de aanleg, het onderhoud en het beheer van het hoofdrioolstelsel. In het buitengebied wordt het afvalwater met behulp van pompen onder druk naar de bebouwde kom verpompt. Drukriolering is herkenbaar aan de groene besturingskasten (met een rode storingslamp) langs de weg.

Accordion item is ingeklapt

De besturingskasten zijn voorzien van een rode lamp, bel de storing zo spoedig mogelijk door als deze lamp brandt. Hoe eerder u belt hoe minder u van de storing zult merken.

Wanneer het aannemelijk is dat de huisaansluiting naar het hoofdriool verstopt is, moet de eigenaar/bewoner van het perceel in eerste instantie het erfscheidingsputje opgraven. In veel gevallen is op het gemeentehuis hiertoe een situatieschets verkrijgbaar, waarop aangegeven de plaats van het erfscheidingsputje. Informatie bij de afdeling Grondgebied.

Blijkt na opgraving van het erfscheidingsputje dat deze vol met rioolwater staat, dan bevindt de verstopping zich in het gemeentelijk riool. In dat geval is het zaak dat u ons zo spoedig mogelijk in kennis stelt. Wij verhelpen de verstopping indien mogelijk dezelfde dag. Is daarentegen het putje leeg, dan bevindt de verstopping zich in het gedeelte van het putje naar de woning. De eigenaar moet in het laatste geval zelf voor een oplossing zorgen.

Kijk voor meer gedetailleerde informatie ook naar het beleidsdocument 'hoe te handelen bij rioolverstoppingen'. U kunt dit document bekijken op de pagina met de beleidsstukken van Openbare Ruimte.

Accordion item is ingeklapt

De storingslijn voor de pompen en gemalen is 24 uur per dag bereikbaar via (0345) 58 53 53.

U kunt een bericht inspreken. Vermeld u daarbij duidelijk uw naam, adres en telefoonnummer alsmede de locatie en het nummer van de pomput (het pompnummer vindt u op de besturingkast). De dienstdoende monteur zal dan zo spoedig mogelijk contact opnemen en de storing verhelpen.

Voor een storing aan een IBA (individuele behandeling afvalwater) klikt u op ’IBA storing’.

Accordion item is ingeklapt

Werkzaamheden aan riolering op eigen erf: kosten voor eigen rekening.

Accordion item is ingeklapt

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Avri via (0345) 58 53 53 of ga naar de website van Avri.