Rioolheffing

U betaalt rioolheffing als u eigenaar bent van een woning of een bedrijfspand dat direct of indirect is aangesloten op de gemeentelijke riolering. U betaalt ook als uw pand geen aansluiting heeft, maar wel direct of indirect op gemeentewater loost.

Als u eigenaar bent van een woning of een bedrijfspand dat direct of indirect is aangesloten op de gemeentelijke riolering, betaalt u rioolheffing als vergoeding voor de kosten die de gemeente maakt voor het onderhoud aan de riolering en het treffen van maatregelen voor hemel- en grondwater. U betaalt deze heffing jaarlijks via de aanslag gemeentelijke belastingen.

U betaalt ook als uw pand geen aansluiting heeft, maar wel direct of indirect op gemeentewater loost. Van lozing is ook sprake als uw septictank een overstort heeft op gemeentewater.

De datum 1 januari is bepalend voor het hele jaar. Verkoop of verhuizing in de loop van het belastingjaar heeft geen invloed op het aanslagbedrag. Dus als u op 1 januari eigenaar bent, betaalt u rioolheffing voor het hele jaar.

Bij verkoop in de loop van het jaar vindt meestal bij de notaris verrekening plaats van de rioolheffing, vanaf het moment van de verkoop.

Bent u niet eens met de aanslag, dan kunt u binnen 6 weken na dagtekening van de aanslag bezwaar maken. Dat kan bijvoorbeeld als u geen eigenaar bent of als het pand niet op de riolering is aangesloten én geen afvalwater produceert.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Belastingen/WOZ via 14 0488 of info@nederbetuwe.nl.

Kijk ook bij