Wat doet de Adviesraad Sociaal Domein?

Bij haar adviezen kijkt de Adviesraad door de bril van de inwoners. Zij haalt actief signalen op uit de samenleving en stelt vragen aan inwoners en instellingen om op die manier te horen waar het beleid van de gemeente beter zou kunnen.

De Adviesraad Sociaal Domein adviseert over heel veel  thema‚Äôs binnen het sociaal domein. Dat is alles waar inwoners in het dagelijkse leven mee te maken kunnen krijgen. Denk daarbij aan zorg en welzijn, jeugdhulp, werk en inkomen, wonen en de leefbaarheid van de buurt.

De Adviesraad Sociaal Domein komt op voor de belangen van alle (kwetsbare) inwoners van de gemeente. Zij adviseert niet over zaken die mensen persoonlijk aangaan. Voor persoonlijke, individuele, ondersteuning kunnen inwoners terecht bij de Kernpunten in de verschillende dorpen van Neder-Betuwe.

De Adviesraad Sociaal Domein vergadert gemiddeld 6 keer per kalenderjaar. De agenda en notulen van de vergaderingen alsmede de uitgebrachte adviezen en de jaarverslagen zijn terug te vinden onder de kopjes Vergaderingen en Documenten.