Wat doet de Adviesraad Sociaal Domein?

De Adviesraad Sociaal Domein adviseert over een breed scala aan thema’s binnen het sociaal domein. Dat is alles waar inwoners in het dagelijkse leven mee te maken kunnen krijgen. Denk aan zorg en welzijn, jeugdhulp, werk en inkomen, wonen en de leefbaarheid van de buurt.

De Adviesraad Sociaal Domein komt op voor de belangen van alle (kwetsbare) inwoners van de gemeente. Zij adviseert echter nooit in individuele zaken. Voor individuele ondersteuning kunnen inwoners terecht bij de Kernpunten in de verschillende dorpen.

De Adviesraad Sociaal Domein vergadert gemiddeld 6 keer per kalenderjaar. De agenda en notulen van de vergaderingen alsmede de uitgebrachte adviezen en de jaarverslagen zijn terug te vinden onder de kopjes Vergaderingen en Documenten.