Vacatures

Mochten wij een vacature bij de Adviesraad Sociaal Domein hebben, dan vindt u deze hier.

Accordion item is ingeklapt

Binnen de Adviesraad is er plaats voor twee enthousiaste nieuwe ASD-leden.

Gemeenten hebben de verantwoordelijkheid voor de zorgverlening aan haar inwoners, zoals ouderenzorg, zorg voor mensen met een beperking, maar ook de jeugdzorg en hulp bij werkloosheid en inkomensproblematiek. Per 1 januari 2020 is daar de Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (WVGGZ) aan toegevoegd en per 1 januari 2022 de Wet Inburgering 2021.

De ASD geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders die het sociaal domein in portefeuille hebben. Voordat de wethouder adviezen en plannen voorlegt aan de gemeenteraad wordt de ASD om advies gevraagd.

De ASD-leden zijn woonachtig in de verschillende kernen van Neder-Betuwe. De ASD is geen belangenbehartiger van een bepaalde doelgroep of een bepaald individu, maar behartigt de belangen van burgers in het algemeen. De opdracht staat beschreven in de ‘Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Neder-Betuwe 2019’. Het praktisch functioneren is beschreven in het ‘Huishoudelijk Regelement Adviesraad Sociaal Domein Gemeente Neder-Betuwe 2019’. Beide documenten vindt u onder het kopje Documenten.

De ASD wil graag in contact komen met potentiële leden, liefst met kennis en ervaring in een aantal aandachtsgebieden zoals hierboven beschreven. De ASD komt minimaal 4 x per jaar bijeen. De diverse aandachtsgebieden zijn verdeeld over de leden.

Voor nadere informatie over de functie kunt u contact opnemen met voorzitter de heer Anton Mauritz, tel. 06 5391 0829. Uw belangstelling voor deze functie kunt u kenbaar maken door binnen 2 weken een email te sturen naar secretaris@asdnederbetuwe.nl. Een commissie, bestaande uit drie personen, maakt een selectie uit de aanmeldingen. De geselecteerden worden uitgenodigd voor een gesprek.