Adviesraad Sociaal Domein Neder-Betuwe maakt het verschil!

De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) is een onafhankelijk adviesorgaan dat het college van burgemeester en wethouders gevraagd én ongevraagd adviezen geeft. Die adviezen gaan over hoe de gemeente op de best mogelijke manier het beleid binnen het sociaal domein vorm kan geven. Via deze weg proberen wij voor de inwoners het verschil te maken. En met succes! Zo heeft de gemeenteraad op basis van ons advies de inkomensgrens voor de inkomenstoeslag omhoog bijgesteld zodat ook inwoners met Wajong-uitkering in aanmerking komen voor de regeling. Deze regeling is namelijk ook voor hen van belang.

Verder heeft onze inzet voor een betere samenwerking tussen Wmo-consulenten en casemanagers dementie er mede toe geleid dat er een pilot in de gemeente is gestart. De indicatie voor de dagbesteding voor inwoners met dementie wordt gesteld door de Wmo-consulenten bij de gemeente. Bij inwoners met dementie kan ook de casemanager dementie al betrokken zijn. De casemanager dementie heeft een goed beeld van de situatie (leefsituatie, mantelzorger, overige ondersteuning) en de voortgang van de dementie. De casemanager kan het Wmo-team daarom goed adviseren over de indicatiestelling. Door een nauwere samenwerking hoeft de Wmo-consulent dan geen huisbezoek meer af te leggen, wat bijdraagt aan een snellere afhandeling van de indicatiestelling. Voor de cliënt en mantelzorgers heeft dit het voordeel dat zij niet twee keer het verhaal hoeven te doen over hun ziektebeeld. Daarnaast houden zij één aanspreekpunt, de casemanager dementie. Er gebeuren dus geen zaken onnodig dubbel.

Bent u geïnteresseerd in wat wij nog meer bereikt hebben en of waar wij ons voor inzetten? Lees dan onder andere eens ons jaarverslag.