Bereikbaarheid

De bereikbaarheid van Neder-Betuwe is uitstekend. Het grondgebied van de gemeente wordt doorsneden door belangrijke infrastructuur als de Betuweroute, de rijksweg A15 en de provinciale wegen N233, N323 en N320. Daarnaast stromen er drie vaarwegen door de gemeente: de rivieren Linge, Rijn en Waal. Ter hoogte van IJzendoorn is er een overnachtingshaven aan de Waal.

De transportassen zorgen voor een goede bereikbaarheid van de gemeente. Met drie op- en afwegen aan de A15 is er een goede bereikbaarheid vanuit het oosten en het westen van ons land. Van en naar noordelijke richting is de N233 de belangrijkste verbinding voor de gemeente (Veenendaal - Ochten). In de ochtend en avondspits is rond de Rijnbrug bij Rhenen op deze weg overigens regelmatig sprake van filevorming. De gemeente zoekt - samen met buurgemeenten en de provincies Gelderland en Utrecht - naar een oplossing voor deze fileproblematiek.

Accordion item is ingeklapt

De N323 zorgt voor een verbinding naar en uit zuidelijke richting (Echteld - Beneden-Leeuwen). Deze verbinding vormt tevens de enige oeververbinding over de Waal op het grondgebied van de gemeente. ’s Zomers is er daarnaast ook nog een fietsvoetveer over de Waal van Druten naar Dodewaard. U vindt hier het vaarschema (PDF, 55,9 kb).

De Nederrijn kent 2 oeververbindingen ter hoogte van de gemeente: de Rijnbrug bij Rhenen en het pontveer Opheusden - Wageningen.

Accordion item is ingeklapt

Neder-Betuwe ligt aan spoorlijn Arnhem-Tiel (www.arriva.nl). De kernen Kesteren, Opheusden en Dodewaard hebben een station aan spoorlijn Tiel - Arnhem.

Een belangrijke busverbinding is lijn 45 Tiel - Wageningen (via Echteld/ IJzendoorn/ Ochten/ Kesteren) (www.arriva.nl). Deze bus zorgt voor een OV-verbinding van en naar Echteld, IJzendoorn, Ochten en Kesteren. Daarnaast rijdt in Neder-Betuwe ook buslijn 44, die zorgt voor een verbinding tussen Tiel en Rhenen. Deze bus stopt op het grondgebied van de gemeente alleen in de kern Kesteren. Daarnaast rijdt er ieder uur op werkdagen overdag een buurtbus in de gemeente, buslijn 237 (Kesteren/Heteren). De buurtbus komt door de kernen Kesteren, Opheusden en Dodewaard.

Kijk voor informatie over het openbaar vervoer op de website van 9292ov of op de website van Arriva.

Accordion item is ingeklapt

Naast de vaste buslijnen wordt ook aanvullend vervoer aangeboden. Iedereen die geen gebruik kan maken van het openbaar vervoer kan, na indicatie door de gemeente, met Versis reizen. Versis is vervoer van deur tot deur, van deur tot halte of van halte tot halte. Alle informatie vindt u op www.versis.nl

Accordion item is ingeklapt

Buurtbus 237 rijdt van maandag tot en met vrijdag van Heteren tot Kesteren en weer terug. Er kunnen 8 personen in elke bus die eigendom is van vervoerbedrijf Arriva. De chauffeurs zijn enthousiaste gemotiveerde vrijwilligers van de ‘Buurtbusvereniging’ die in overleg met Arriva de dienstregeling opstelt en de dagelijkse zaken regelt. De provincie vergoedt de onkosten en betaalt een bedrag voor het beschikbaar stellen en onderhouden van de busjes. Ook sponsors dragen een behoorlijk steentje bij.

Vrijwilligers die belangstelling hebben om ook te chaufferen kunnen contact opnemen met de secretaris van de Buurtbusvereniging, de heer J. Scholtz, tel. 06 222 02 558 / e-mail j.scholtz@kpnmail.nl.

Accordion item is ingeklapt

In de dorpen is in het algemeen voldoende parkeermogelijkheid op een aanvaardbare loopafstand. De gemeente Neder-Betuwe kent daarom geen parkeervergunningen. Degenen die om medische redenen (handicap e.d.) dichtbij hun woning moeten parkeren, kunnen een gereserveerde invalidenparkeerplaats op kenteken aanvragen. Het bezit van een gehandicaptenparkeerkaart is daarvoor een eerste voorwaarde. Lees ook de informatie over een gehandicaptenparkeerplaats.

Accordion item is ingeklapt

Voor een overzicht van de huidige wegwerkzaamheden in de Provincie Gelderland kunt u terecht op de website van Wegwerkmeldingen.