Melding openbare ruimte

Avri voert het beheer van de openbare ruimte in de gemeente uit. Hieronder vallen wandelparken, plantsoenstroken in woonwijken, wegbermen, sloten en watergangen, vijvers en waterpartijen.

Melding doen

Hebt u een melding of klacht over bijvoorbeeld kapot straatmeubilair, overlast van gemeentelijk groen, kapotte riolering of straatverlichting, zwerfafval of een losliggende stoeptegel? Dan kunt u die melding aan Avri doorgeven via (0345) 58 53 53 of melding@avri.nl.

Als u een melding wilt maken, vragen heeft over gebreken aan de openbare weg, riolering, ongedierte bestrijding, openbare verlichting of openbare groen voorziening, kunt u direct het Meldingsformulier klachten openbare ruimte van Avri invullen. U kunt ook mailen naar melding@avri.nl of download de gratis Avri-app.

Een calamiteitenmelding is er alleen voor zaken die absoluut niet kunnen wachten tot de volgende werkdag. Bijvoorbeeld een boom die bij harde wind dreigt te knappen, een plotseling ontstane schade aan de weg of aan een gebouw die een levensgevaarlijke situatie veroorzaakt. Ook dan kunt u die melding aan Avri doorgeven via (0345) 58 53 53.

Kijk ook bij