Melding openbare ruimte

Avri voert het beheer van de openbare ruimte in de gemeente uit. Hieronder vallen wandelparken, plantsoenstroken in woonwijken, wegbermen, sloten en watergangen, vijvers en waterpartijen.

Melding doen

Hebt u een vraag, melding of klacht over bijvoorbeeld kapot straatmeubilair, gebreken aan de openbare weg, kapotte riolering, overlast van gemeentelijk groen, zwerfafval of een losliggende stoeptegel? Dan kunt u die melding aan Avri doorgeven via:

Bij calamiteiten of noodgevallen in de openbare ruimte

Een calamiteitenmelding is er alleen voor zaken die absoluut niet kunnen wachten tot de volgende werkdag. Bijvoorbeeld een boom die bij harde wind dreigt te knappen, een plotseling ontstane schade aan de weg of aan een gebouw die een levensgevaarlijke situatie veroorzaakt. Ook dan kunt u die melding aan Avri doorgeven via (0345) 58 53 53 (tijdens kantooruren) of 06-21896420 (buiten kantooruren).

Bij overlast van ongedierte

Kijk op deze pagina voor meer informatie over de bestrijding van ongedierte.

Meldingen straatverlichting

Hebt u een vraag, melding of klacht over de straatverlichting? Is er een lamp kapot of is er schade aan een lantaarnpaal door bijvoorbeeld een aanrijding? Dan kunt u dit melden via Storing24.nl. Het bedrijf SPIE ontvangt vervolgens uw melding en lost deze zo spoedig mogelijk op.

Kijk ook bij