Aansprakelijkheid gemeente?

De gemeente kan aansprakelijk zijn voor de schade die u heeft opgelopen. De aansprakelijkheid wordt bepaald aan de hand van wetgeving en jurisprudentie. Om de gemeente aansprakelijk te kunnen stellen moet u aantonen dat er schade is. U dient zelf aan te tonen dat de gemeente de schade heeft veroorzaakt of dat de schade is ontstaan door nalaten van de gemeente.

Hebt u schade geleden door een gebrek aan de weg, een pad of trottoir dan moet de gemeente aantonen dat uw schade niet aan de gemeente te verwijten is. Het gaat overigens alleen om schade door een gebrek aan het weglichaam, niet om bijvoorbeeld schade als gevolg van modder op het weglichaam. De veroorzaker is hiervoor aansprakelijk, in dit geval degene die de modder op het weglichaam heeft achtergelaten.

De weg of het trottoir hoeven niet in perfecte staat te zijn. Putten mogen iets uitsteken en tegels en straatklinkers hoeven niet helemaal recht te liggen. Van de weggebruiker wordt normale oplettendheid gevraagd, aanpassing aan de omstandigheden, zoals het weer, en ook bekendheid ter plaatse wordt meegerekend.

Accordion item is ingeklapt

De gemeente meldt claims boven het eigen risico of claims met letselschade als gevolg bij haar verzekeringsmaatschappij, die de claim dan verder afhandelt. De gemeente zal u in dit geval bij vragen altijd doorverwijzen naar de verzekeraar. Dat betekent niet dat de gemeente niet meer aansprakelijk zou kunnen zijn, het betekent alleen dat de verzekeraar voor de gemeente uitzoekt of de gemeente al dan niet aansprakelijk is. Als de verzekeraar tot aansprakelijkheid besluit zorgt zij voor de afwikkeling van uw claim.

Accordion item is ingeklapt

Een schadeclaim moet u schriftelijk indienen. Hiervoor kunt u het Aangifteformulier schade aan derden gebruiken. Het is ook mogelijk om digitaal, met uw DigiD, een schadeclaim in te dienen. Houdt u er rekening mee dat de gemeente of de verzekeraar van de gemeente in staat moet zijn uw schade te kunnen beoordelen. Dat kan een reden zijn om de schade in eerste instantie telefonisch te melden. Als de gemeente of de verzekeraar de schade niet meer kunnen beoordelen kan dat gevolgen hebben voor de schadevergoeding.

Accordion item is ingeklapt

Voor meer informatie kunt u terecht bij de medewerker verzekeringen, schade en risicobeheer, afdeling Bedrijfsvoering via 14 0488 of info@nederbetuwe.nl.