Melding schade wegonderhoud

Wij onderhouden wegen en het bijbehorende wegmeubilair inclusief de aanpak en verwijdering van graffiti en zwerfvuil, met uitzondering van provinciale wegen en snelwegen. Het kan voorkomen dat het wegdek, een verkeersbord of een ander onderdeel van de weg hinder veroorzaakt door een defect of gebrek.

Losliggende trottoirtegels, een verkeersbord dat scheef staat, of een bankje dat is vernield. Deze en andere zaken waarvan u hinder of overlast ondervindt, kunt u melden bij Avri via (0345) 58 53 53 of melding@avri.nl of download de gratis Avri-app.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Avri via (0345) 58 53 53 of ga naar de website van Avri.

Kijk ook bij