Melden storing straatverlichting

Wij dragen zorg voor de aanleg, het onderhoud en het beheer van de straatverlichting.

Accordion item is ingeklapt

In totaal hebben wij zo’n 4.500 lichtmasten in beheer verspreid over de hele gemeente. Meldingen over defecte of ondeugdelijke verlichting kunt u aan Spie doorgeven of buiten kantooruren via de calamiteitenlijn. Elke lichtmast heeft een uniek nummer dat op de mast staat, het is voor het onderhoudsbedrijf makkelijk als u dit nummer door kunt geven, het is uiteraard niet verplicht. Reparatie vindt plaats in periodieke rondes. Dit is 41 keer per jaar.

Accordion item is ingeklapt

Belangrijke en / of gevaar opleverende storingen, zoals wanneer hele woonwijken in het donker zitten, loshangende kappen, zichtbare bedrading of aangereden palen worden indien mogelijk direct na melding via noodreparaties hersteld of in ieder geval veiliggesteld.

Accordion item is ingeklapt

Hebt u een vraag, melding of klacht over de straatverlichting? Is er een lamp kapot of is er schade aan een lantaarnpaal door bijvoorbeeld een aanrijding? Dan kunt u dit melden via Storing24.nl. Het bedrijf SPIE ontvangt vervolgens uw melding en lost deze zo spoedig mogelijk op.

Accordion item is ingeklapt

In principe wijzigen wij geen bestaande verlichting, ook plaatsen wij in principe geen nieuwe verlichting op bestaande wegen. Het verplaatsen van lichtmasten (bijvoorbeeld bij de aanleg van een inrit) komt voor rekening van de aanvrager.

Accordion item is ingeklapt

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Civiel via 14 0488 of info@nederbetuwe.nl.