Straatkolken

Via ongeveer 8000 straatkolken voeren wij het regenwater af dat op de bestrating valt.

Accordion item is ingeklapt

Op de meeste plaatsen voeren wij het water via de riolering af naar de rioolwaterzuivering. Op andere plaatsen voeren wij het af naar een sloot.

Elke kolk heeft een zogenaamde zandvang waar zand en ander afval bezinkt. De kolken worden twee keer per jaar gereinigd met behulp van een kolkenzuiger.

Accordion item is ingeklapt

De meeste straatkolken staan in contact met de riolering. Dit betekent dat de nare luchtjes uit het riool tegengehouden moeten worden. Soms raakt het stankscherm (een soort zwanenhals) defect of staat de kolk droog. Dit kan overlast opleveren.

Accordion item is ingeklapt

Meld overlast van straatkolken, die onvoldoende functioneren, bij Avri.