JOP Dodewaard

In Dodewaard was er vroeger een jongerenontmoetingsplek bij sportpark De Eng. Tijdens de bouw van de brandweerkazerne is de JOP verwijderd. We kunnen de JOP niet terugplaatsen op de oude plek omdat daar het Multifunctioneel Centrum Dodewaard komt. We vinden het belangrijk dat jongeren elkaar kunnen ontmoeten. Daarom hebben we een nieuwe locatie gezocht. De JOP komt op het voetbalveld aan de Rozenstraat in Dodewaard. Jongeren uit Dodewaard hebben meegeholpen met het uitkiezen van een geschikte JOP.

Q&A nieuwe JOP Dodewaard

Accordion item is ingeklapt

Gemeente Neder-Betuwe vindt het belangrijk dat iedereen fijn en veilig kan wonen in Dodewaard. In ons beleid streven we naar een ontmoetingsplek in elke kern, waar jongeren met elkaar kunnen verblijven. Daarmee voorkomen we dat jongeren samenkomen op ongewenste plekken.

Het aantal jongeren in Dodewaard groeit en dit vraagt om voldoende ontmoetingsplekken. Daarom plaatsen we mede op initiatief van de jongeren in 2024 opnieuw een JOP in Dodewaard.

Accordion item is ingeklapt

In Dodewaard was er vroeger een jongerenontmoetingsplek bij sportpark De Eng. Tijdens de bouw van de brandweerkazerne is de JOP verwijderd. We kunnen de JOP niet terugplaatsen op de oude plek omdat daar het Multifunctioneel Centrum Dodewaard komt en de locatie een bouwplaats wordt. We vinden het belangrijk dat jongeren elkaar blijven ontmoeten. Daarom hebben we een nieuwe locatie gezocht.

Accordion item is ingeklapt

Voor het plaatsen van de JOP is een omgevingsvergunning nodig. Deze vergunning is in november aangevraagd. Na verlening van de vergunning plaatsen we de JOP. Dit zal begin 2024 zijn. We informeren omwonenden hierover via een brief.

Accordion item is ingeklapt
Locatie JOP Dodewaard achter de tennisvereniging

De JOP komt op het voetbalveld aan de Rozenstraat, achter de tennisvereniging.

 

Accordion item is ingeklapt

Nee, dat is helaas niet mogelijk. Deze JOP is te klein en biedt geen bescherming tegen de wind doordat de JOP aan alle kanten open is.

Accordion item is ingeklapt
Voorbeeld JOP

Samen met jongeren hebben we een JOP uitgekozen. De JOP ziet er straks zo uit:

Accordion item is ingeklapt

Maximaal 15 jongeren.

Accordion item is ingeklapt

In de avonduren, vooral doordeweeks, vanaf 18.30 uur. Vaak vertrekken de jongeren tussen 22.00 uur en 23.00 uur.

Accordion item is ingeklapt

Net als bij iedere vergunningplichtige locatie, heeft u het recht om hier bezwaar tegen te maken. Kijk voor informatie op de website.

Accordion item is ingeklapt

Jongerenontmoetingsplekken worden regelmatig bezocht door jongerenwerkers. Locaties die mogelijk gepaard gaan met overlast worden daarnaast ook bezocht door jeugdagenten en boa’s.

Accordion item is ingeklapt

Als u zorgen hebt of overlast ervaart, kunt u een melding doen via de website.

 

 

Vragen en opmerkingen vanuit omwonenden van de Rozenstraat (bijeenkomst 21 november 2023)

Accordion item is ingeklapt

In ons beleid streven we naar een ontmoetingsplek in elke kern, waar jongeren met elkaar kunnen verblijven. Voordat we omwonenden op de hoogte konden brengen van een nieuwe locatie voor een JOP, hebben we in het voorjaar van 2023 meerdere locaties onderzocht. We hebben 3 bekeken of ze geschikt zouden zijn voor een jongerenontmoetingsplek.

De conclusie van dit onderzoek was als volgt:

1. Verenigingshal De Eng: ongeschikt voor een JOP. Hier komt een Multifunctioneel Centrum en daarmee is er geen plaats voor een JOP. 
2. Omgeving Gieser Wildeman (t.h.v. het bospaadje en de hondenuitlaatplaats): ongeschikt voor een JOP want hier komt nog nieuwbouwontwikkeling en is geen ruimte over voor een JOP.
3. Rozenstraat: het trapveldje aan de Rozenstraat kwam als geschikt en kansrijk naar voren in het onderzoek, omdat hier voldoende ruimte is voor een jongerenontmoetingsplek. Daarnaast is het trapveldje aan de Rozenstraat ook een geschikte plek om te bewegen of te sporten.

Tijdens het jeugdoverlast-overleg is getoetst hoe de partners overlast ervaren, vanuit surveillance en meldingen. Hieruit bleek dat zij de Rozenstraat niet als aandachtsplek voor handhaving door de politie zien en dat zij deze locatie geschikt vinden voor een JOP.

Na het verkennend onderzoek naar de locaties hebben we een voorstel voorgelegd aan collega’s en partnerorganisaties. De uitkomst was een brede instemming voor het plaatsen van een JOP aan de Rozenstraat. Met deze positieve uitkomst voor de locatie zijn we op 21 november in gesprek gegaan met de omwonenden van de Rozenstraat. Hier blijken nog zorgen en bezwaren te leven, dus we gaan de komende tijd uitzoeken wat we daaraan kunnen doen.

Tijdens de sessie zijn door bezoekers ook andere locaties genoemd. Ook deze zijn (nogmaals) onderzocht.

1. Eindakkers: ongeschikt voor JOP, want de bebouwing is te dichtbij.
2. Matensestraat: ongeschikt voor JOP, want hier komt Fructus II. De locatie is niet beschikbaar op korte termijn.
3. De Eng: ongeschikt voor JOP, zie hierboven.
4. Centrum/ kruising Dalwagen- Pluimenburgsestraat: ongeschikt voor JOP, de locatie is teveel in het zicht voor omwonenden en voor de jeugd (bekeken voelen). 
5. Speelplek/trapveldje Brederode: ongeschikt voor JOP want de bebouwing is te dichtbij en evenmin gewenst vanuit aanwezigheid van bestaande voorzieningen (trapveld/ speelplek/ voetbalkooi)
6. Beweegpark Neder-Betuwe (ontwikkeling met skatepark) aan de Bonegraafseweg: ongeschikt voor JOP want deze locatie is niet dichtbij de kern Dodewaard. Daarnaast is de locatie niet beschikbaar op korte termijn.

Accordion item is ingeklapt

Wij waarderen uw betrokkenheid bij de plaatsing van de JOP. U kunt telefonisch contact met ons opnemen hierover via 0488-140488. Of u kunt mailen naar: info@nederbetuwe.nl onder vermelding van ‘JOP Dodewaard’)

 

 

Meldingen en overlast

Accordion item is ingeklapt

Jongerenontmoetingsplekken worden regelmatig bezocht door jongerenwerkers. Daarnaast bezoeken (jeugd)agenten en (jeugd)boa’s ook locaties die mogelijk gepaard gaan met overlast. Bij overlast wordt er gehandhaafd. Daarnaast geeft jongerenwerk ook voorlichting aan jongeren.

Accordion item is ingeklapt

We bezoeken de locatie in onze rondes. Bij strafbare feiten is het aan de politie (en boa’s) om strafrechtelijk op te treden.

Accordion item is ingeklapt

Vernielingen en overlast door jongeren kunt u melden via onze website: melding openbare ruimte of melding jeugdoverlast.

Is er sprake van acute overlast? Of bent u getuige van strafbare feiten, bijvoorbeeld vandalisme, bedreiging of drugsdealen, neem dan direct contact op met de politie op telefoonnummer 0900-8844. In noodsituaties belt u de politie via 112.

Zodra er een melding binnenkomt van overlast door jongeren neemt Jongerenwerk Mozaïek contact op met de melder. Jongerenwerk bespreekt vervolgens in overleg met de melder, de politie en met de gemeente welke actie nodig is en welke oplossingen mogelijk zijn.

Accordion item is ingeklapt

Ja, melden heeft altijd zin. De gemeente werkt nauw samen met jongerenwerk Mozaïek, politie, (jeugd)boa’s en andere samenwerkingspartners om jeugdoverlast in de gemeente tegen te gaan.

Helaas kan niet iedere individuele melding van overlast direct worden opgelost, omdat niet altijd duidelijk is wie er verantwoordelijk is geweest voor de overlast of vernieling. Per melding wordt gekeken welke actie nodig is en welke oplossing mogelijk is. We gebruiken meldingen ook als signalen voor de bredere aanpak van jeugdoverlast.

 

 

Faciliteiten en voorzieningen

Accordion item is ingeklapt

Ja, we gaan de kapotte lantaarnpaal op korte termijn vervangen en zorgen dat er voldoende verlichting is op het veld voordat de jongerenontmoetingsplek er komt.

Accordion item is ingeklapt

Ja, zodra de vergunning voor de jongerenontmoetingsplek aan de Rozenstraat verleend is, zorgen we dat er wordt gesnoeid en dat de groenvoorzieningen rond het veld worden opgeknapt.

Accordion item is ingeklapt

Rondom de JOP wordt er bestraat. Daarnaast komt er een prullenbak bij.

Accordion item is ingeklapt

Zeker. De JOP komt aan de zijkant van het veld te staan, zodat er nog voldoende ruimte overblijft voor kinderen om op de rest van het veld te spelen.

Accordion item is ingeklapt

We vinden het belangrijk dat er zowel voor jongeren als voor jongere kinderen voldoende speel- en ontmoetingsruimte is op het veld aan de Rozenstraat. Daarom gaan we behalve de JOP ook een nieuw speeltoestel voor kinderen plaatsen op het veld.

Accordion item is ingeklapt

Ja, de JOP kan een paar meter van het wandelpad geplaatst worden.

 

 

Overig

Accordion item is ingeklapt

Voor de manier van ontsluiting tijdens de werkzaamheden is nog geen plan gemaakt.