Kernpunten

Kernpunt Neder-Betuwe beantwoordt alle vragen op het gebied van welzijn, wonen, werk, zorg, opvoeden en opgroeien en verwijst naar organisaties, activiteiten en hulp. Klik hier om naar de website van de Kernpunten te gaan.

Op deze website vindt u meer informatie over onder andere:

 • Wonen met begeleiding
 • Burenruzie of overlast
 • Consultatiebureau en schoolarts
 • Crisisopvang
 • Dagbesteding
 • Daklozenopvang
 • Gemeentelijke belastingen
 • Hulp bij het huishouden
 • Jeugdhulp
 • Maatjesprojecten
 • Maatschappelijk werk
 • Parkeerkaart
 • Pgb
 • Regelingen gemeente
 • Respijtzorg
 • Rolstoel
 • Seniorenwoning of zorgwoning
 • Soorten vrijwilligerswerk
 • Taxivervoer
 • Tips activiteiten
 • Traplift
 • Wmo

Meer informatie