Besluitenlijst 6 februari 2024

Tijd: 9:30 - 12:00 uur
Voorzitter: Jan Kottelenberg
Aanwezigen: W.E.A. (Herma) van Dijkhuizen, N. (Nicolien) de Geus, M.A. (Marien) Klein, A.J. (Jan) Kottelenberg, S.H.R. (Stefan) van Someren en N. (Nees) van Wolfswinkel

Subsidieregeling groene schoolpleinen

Een groot aantal van de bestaande schoolpleinen is intensief verhard. Dit zien wij ook terug in onze knelpuntlocaties ten aanzien van wateroverlast en hitte welke naar voren komen uit het onderzoek naar klimaatverandering. Een groenere inrichting is van belang om de klimaatbestendigheid te vergroten in de vorm van lagere temperaturen tijdens hittegolven en het kunnen vasthouden en infiltreren van regenwater. Ook kan hiermee de biodiversiteit in het stedelijk gebied worden versterkt. Het is belangrijk dat de omgeving van scholen zo is ingericht dat het maximaal bijdraagt aan het welbevinden en de leerprestaties van kinderen.

Besluit:

1. Het college besluit de concept-subsidieregeling groene schoolpleinen vrij te geven voor inspraak.
2. Het college besluit de raadsinformatiebrief vast te stellen.