Besluitenlijst 16 januari 2024

Tijd: 9:30 - 12:00 uur
Voorzitter: Jan Kottelenberg
Aanwezigen: M.A. (Marien) Klein, A.J. (Jan) Kottelenberg, S.H.R. (Stefan) van Someren, G.S. (Gerrit) Stam en N. (Nees) van Wolfswinkel
Afwezigen: W.E.A. (Herma) van Dijkhuizen

Jaarplan duurzaamheid 2024

In het jaarplan duurzaamheid 2024 staan alle activiteiten voor het lopende jaar. Dit plan vloeit voort uit het programmaplan duurzaamheid en de onderliggende beleidsstukken. Hierdoor wordt duidelijkheid geschapen over de werkzaamheden die in 2024 worden opgepakt en worden verwachtingen op elkaar afgestemd. De werkzaamheden passen binnen de begroting 2024.

Besluit:

1. Het college besluit het jaarplan duurzaamheid 2024 vast te stellen.
2. Het college besluit de raadsinformatiebrief vast te stellen.