Besluitenlijst 12 maart 2024

Tijd: 9:30 - 12:00 uur
Voorzitter: Jan Kottelenberg
Aanwezigen: W.E.A. (Herma) van Dijkhuizen, N. (Nicolien) de Geus, M.A. (Marien) Klein, A.J. (Jan) Kottelenberg, S.H.R. (Stefan) van Someren en N. (Nees) van Wolfswinkel

Vaststelling bestemmingsplan Uitbreiding bedrijventerrein De Walenhoek

Voor de westelijke uitbreiding van de bedrijven Ojah en FruityLine uit Ochten, is een bestemmingsplan voorbereid. Het gaat om een uitbreiding van bruto circa 5 ha aan de westzijde van het bestaande bedrijventerrein ‘De Walenhoek’, ten behoeve van circa 28.000 m2 bedrijfsruimte. Het bestemmingsplan is als ontwerp ter inzage gelegd. Er zijn twee zienswijzen ingediend over het bestemmingsplan. De zienswijzen zijn beantwoord. Er dienen beperkte aanpassingen in het bestemmingsplan te worden doorgevoerd. Het bestemmingsplan kan door de gemeenteraad gewijzigd (t.o.v. het ontwerpbestemmingsplan) worden vastgesteld.

Besluit:

1. Het college besluit in te stemmen met de beantwoording van de ingediende zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan.
2. Het college besluit in te stemmen met de voorgestelde aanpassingen aan het (ontwerp)bestemmingsplan.
3. Het college besluit in te stemmen met het raadsvoorstel over de gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan.
4. Het college besluit het raadsvoorstel en (concept)raadsbesluit, ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden.