Vrijwilligersverzekering

De verzekering biedt een ruime dekking. Een bijkomend voordeel is dat er geen administratie of registratie van de vrijwilligers nodig is. Dus iedere vrijwilliger, woonachtig in de gemeente Neder-Betuwe en actief voor een organisatie uit onze gemeente of uit een andere gemeente.

Secundaire dekking

Voor alle verzekeringen (behalve de Ongevallenverzekering) geldt: Deze verzekeringen zijn alleen van kracht voor zover de schade niet gedekt is door een andere verzekering al dan niet van oudere datum.

Accordion item is ingeklapt

Hier treft u een digitaal schadeformulier aan. Dit formulier kunt u in geval van schade downloaden. Tevens treft u een voorbeeld aan die u of uw organisatie voldoende informatie biedt om het formulier in te vullen. Vervolgens kunt u het ingevulde schadeformulier digitaal naar info@nederbetuwe.nl zenden.
NB: Indien het voor u niet mogelijk is om digitaal de schademelding te doen dan kunt u een formulier bij de gemeentebalie ophalen en weer inleveren.

Accordion item is ingeklapt

De gemeente zendt het formulier vervolgens door naar de verzekeraar (Centraal Beheer). Ook kan de gemeente de gegevens nagaan bij uw vereniging of organisatie. Op deze wijze valt te controleren of iemand terecht een schadeclaim indient. Centraal Beheer wikkelt de schade rechtstreeks met u af. De gemeente krijgt daarvan bericht.

Accordion item is ingeklapt

Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot de vrijwilligersverzekering kunt u contact opnemen met mevrouw C. Kwint, medewerker verzekeringen, schade en risicobeheer, afdeling Bedrijfsvoering. Zij is te bereiken op telefoonnummer: 14 0488 of per mail info@nederbetuwe.nl. Alle informatie is verder ook te vinden op de website van Centraal Beheer. Bij vragen kunt u rechtstreeks contact opnemen met Centraal Beheer via telefoonnummer 055-5798164.