Wie zitten er in de Adviesraad Sociaal Domein

De leden zijn gemotiveerde, geïnteresseerde en (ervarings)deskundige vrijwilligers uit de verschillende dorpen in de gemeente. Meer over de achtergrond van de leden en wie er verantwoordelijk zijn voor de verschillende doelgroepen binnen het sociaal domein in de gemeente Neder-Betuwe kunt u hieronder teruglezen.

Accordion item is ingeklapt
Anton Mauritz

E-mail: voorzitter@asdnederbetuwe.nl

Aandachtsgebied: Algemene zaken, Jeugdhulp en Ouderenzorg

Anton Mauritz, voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein (eerder onder de naam Wmo-raad), is eigenaar van een aantal bedrijven in onder andere logistiek, infra, groenvoorziening, IT, handel van gebruikte windmolens; met totaal 200 medewerkers en kantoren in Nederland en België. Ook commissaris van een aantal organisaties en bedrijven in binnen- en buitenland. Lid Raad van Bestuur als penningmeester van een aantal basisscholen in de gemeente Neder-Betuwe. “Ik vind het belangrijk dat de gelden die door de overheid ter beschikking worden gesteld op een juiste wijze kunnen worden ingezet. Rekening houdend met wat wij zelf naar draagkracht kunnen en maximaal bescherming van de zwakkere in de samenleving. Zorg voor de ander begint bij je buren, bij je familie, bij de leden van de kerk, de leden van de verenigingen en zo verder”.

Accordion item is ingeklapt
Piet Barten

Mobiel: 06-29623143
E-mail: secretaris@asdnederbetuwe.nl

Aandachtsgebied: Mantelzorgers, vrijwilligers en zorgcentra ouderen

Mijn naam is Piet Barten, geboren Opheusdenaar en op een korte uitstap na ook altijd woonachtig geweest in Opheusden. Mijn vrouw en ik hebben drie volwassen kinderen die al een tijdje zijn 'uitgevlogen'. Nadat ik vele jaren vrijwilligerswerk bij sportverenigingen binnen de gemeente had gedaan, wilde ik iets doen op een ander maatschappelijk vlak.

Een vacature in de Wmo-raad van de gemeente Neder-Betuwe in de plaatselijke krant trok mijn aandacht en na een gesprek met een afvaardiging van de Wmo-raad mocht ik toetreden die nu Adviesraad Sociaal Domein heet.

In mijn 40-jarig dienstverband bij de politie en helaas ook door gebeurtenissen in mijn naaste familie heb ik geleerd dat (mantel)zorg, vrijwilligerswerk en goed beleid voor mensen die op welke wijze dan ook zorg en ondersteuning nodig hebben ONONTBEERLIJK is. Ik wil daar via de Adviesraad Sociaal Domein (eerder Wmo-raad) mijn steentje bijdragen. Met enthousiasme ga ik me dan ook komende tijd inzetten als lid. Inmiddels ben ik sinds 18 oktober 2018 secretaris van de Adviesraad Sociaal Domein (eerder onder de naam Wmo-raad). Met de ontwikkelingen binnen het sociaal domein hebben we een flinke uitdaging!

Accordion item is ingeklapt
Willem van den Hatert

Email: whatert@asdnederbetuwe.nl

Aandachtsgebied: Wmo en Ouderenzorg

Mijn naam is Willem van den Hatert, geboren in Ochten maar inmiddels al weer vele jaren samen met mijn vrouw woonachtig in Kesteren. Begin 2020 ben ik met pensioen gegaan en omdat ik me graag maatschappelijk verdienstelijk wil maken sinds december 2020 lid van de Adviesraad Sociaal Domein van de gemeente Neder-Betuwe.

Ik ben ruim 40 jaar werkzaam geweest bij de gemeentelijke overheid, waarvan de laatste 14 jaar als beleidsadviseur sociaal domein bij de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Ik heb me vooral bezig gehouden met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) met als aandachtsgebieden: (kwetsbare) ouderen, mantelzorgondersteuning, vrijwilligerswerk, mensen met dementie, doelgroepenvervoer (Regiotaxi, Valys, Belbus), bibliotheekwerk en subsidieverlening.

Met de kennis en ervaring die ik in mijn werk heb opgedaan hoop ik een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de Adviesraad Sociaal Domein en te bevorderen dat de inwoners en organisaties in de gemeente Neder-Betuwe meer betrokken raken bij de vorming, uitvoering en evaluatie van het integraal gemeentelijk beleid.

Accordion item is ingeklapt
Wim van Olderen

E-mail: wolderen@asdnederbetuwe.nl

Aandachtsgebied: De participatiewet in zijn algemeen, met als speciale doelgroep de 'oud-socialewerkplaatsmedewerkers' (mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt), met een vast WSW-dienstverband op 31 december 2014.

Geboren in 1959 in Lienden, ben ik na veel verhuizingen nu weer woonachtig in Dodewaard. Getrouwd en twee zonen, die elk hun eigen bestaan hebben opgebouwd.

Toen ik per 1 september 2012, na 36 jaar als militair, met functioneel leeftijdsontslag ging, ben ik mij eerst, als belastingintermediair en als medewerker nazorg bij ernstige ziekte en overlijden, voor leden van de vakbond voor militaire en burgermedewerkers gaan verdiepen. Daarna ben ik mij gaan verdiepen in de 'zorgwereld' van mijn broer. Ik voer sinds 2005 het curatorschap over hem uit en neem deel aan de locatieraad en cliëntenraad van Prezzent. Bij deze zorgorganisatie, waar hij, (conform de Wet Langdurige Zorg) verzorgd wordt, heeft hij zijn eigen appartementje in Geldermalsen (http://prezzent.nl/geldermalsen-willemdezwijgerweg). Naast zijn Wajonguitkering, werkt hij vanaf 1977 bij Werkzaak Rivierenland (voorheen de sociale werkplaats Lander), vallend onder de Wet Sociale Werkvoorziening. Door de invoering van de participatie wet per 01-01-2015 en de onduidelijkheden over de uitvoering en de invloed hiervan op zijn werk (wat zéér belangrijk is in zijn leven), ben ik in 2013 lid geworden van de cliëntenraad van Lander; na overgang per 01-01-2016 naar Werkzaak werd dit een commissie van advies en per 2 juli 2018 is de cliëntenraad van de Werkzaak Rivierenland opgericht.

Ik hoop en heb de sterke wil om ook als lid van de Adviesraad Sociaal Domein (eerder onder de naam Wmo-raad) bij te dragen aan de bescherming van deze sociaal zwakkeren in onze maatschappij. Zij, die voorheen deelnamen aan de maatschappij als beschermde werknemers, dreigen nu in de huidige 24/7 - sociaal verarmde - 'werken naar vermogen'-maatschappij, soms kopje onder te gaan.

Accordion item is ingeklapt

Email: atijssen@asdnederbetuwe.nl

Aandachtsgebied: Wet Inburgering en Jeugdhulp

Mijn naam is Alize Tijssen en ik ben geboren en getogen in Kesteren. Met mijn brede (werk)ervaring met zowel jeugd, ouderen, mensen met een verstandelijke beperking alsook met mensen met een psychiatrische arbeidsbeperking wil ik dienstbaar zijn voor de inwoners van gemeente Neder-Betuwe. Ik hoop bij te kunnen dragen aan het bewaken en vergroten van de kwaliteit van de dienstverlening in het beleid binnen het Sociaal domein in onze gemeente. Binnen de Adviesraad Sociaal Domein heb ik samen met andere raadsleden twee specifieke aandachtsgebieden: Wet Inburgering en Jeugdhulp.

Accordion item is ingeklapt
Bastiaan van Leersum

Email: bleersum@asdnederbetuwe.nl

Aandachtsgebied: werk en inkomen / Wmo

Mijn naam is Bastiaan van Leersum, ik ben getrouwd met Hanneke en op dit moment hebben we 1 dochter. Samen hebben we Gezinshuis de Horizon in Opheusden, dat betekent dat er 4 mensen met een (licht) verstandelijke beperking bij ons (komen) wonen. Allebei werken we in de gehandicaptenzorg en hebben daar veel ervaring mee. Ook zijn we pleegouders.

Ik vind het mooi om me in te zetten voor het geheel van de gemeente. Ook vind ik het fijn om dienstbaar te zijn en me in te zetten voor de mensen om mij heen.

Mocht ik met u mee kunnen denken, laat het gerust weten! Ik ben bereikbaar op telefoonnummer 06-24237893.

Accordion item is ingeklapt
Niels Dirksen

Email: ndirksen@asdnederbetuwe.nl

Mijn naam is Niels Dirksen, geboren en getogen in Ochten. In het dagelijks leven ben ik werkzaam binnen het sociaal domein als coördinator werk, inkomen en schulddienstverlening bij de gemeente Wageningen. Voorheen was ik bij deze gemeente werkzaam als consulent inkomen en beleidsmedewerker. Ik zie het als uitdaging en kans om als lid van de adviesraad mijn kennis en ervaring op de gebieden waarin ik werkzaam ben in te gaan zetten in mijn eigen gemeente. Waar ik mij sterk voor wil maken in onze gemeente is meer maatwerk, meer compassie en meer meedenken met de inwoner die een beroep doet op de voorzieningen binnen het sociaal domein.

Accordion item is ingeklapt
Elisabeth van der Lugt

Email: elugt@asdnederbetuwe.nl

Aandachtsgebied: Jeugd en Inburgering

Mijn naam is Elisabeth van der Lugt en samen met mijn man en twee kinderen woon ik sinds 2011 in Ochten. Tien jaar lang heb ik op de Rehobothschool in Ochten lesgegeven, maar sinds anderhalf jaar werk ik als inspecteur bij de Onderwijsinspectie. Eerder werkte ik op scholen in de grote stad en heb ik van dichtbij alle problematiek meegemaakt waar sommige kinderen vanuit hun thuissituatie mee te maken krijgen. Echter, ook binnen een plattelandsgemeente speelt soms meer dan je denkt.

Naast mijn werk vind ik het belangrijk me ook op andere wijze in te zetten voor de maatschappij. Sinds een aantal jaar maak ik deel uit van het 4&5 mei comité Ochten-Eldik. Het herdenken van de slachtoffers van oorlogen en vieren van de vrijheid blijkt sinds vorig jaar weer niet vanzelfsprekend.

Ik probeer oog te hebben voor mensen die om welke reden dan ook gevlucht zijn uit hun eigen land en proberen hier een nieuw bestaan op te bouwen. Een kleine bijdrage leveren aan hun inburgering in ons land en onze gemeente doe ik graag.

Ik vind het mooi en belangrijk dat burgers worden betrokken bij gemeentelijk beleid. Je kunt het altijd van een ander verwachten, maar het ook zelf gaan doen. Ik heb er in ieder geval zin in!