WMO-Raad wordt Adviesraad Sociaal Domein (ASD)

Vanaf 2015 hebben gemeenten de verantwoordelijkheid voor de zorgverlening aan haar inwoners, zoals ouderenzorg, zorg voor mensen met een beperking, maar ook de jeugdzorg, hulp bij werkloosheid en inkomensproblematiek. Per 1 januari 2020 is daaraan toegevoegd de Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (WVGGZ).

Vanwege de uitbreiding van taken is de WMO-raad van de gemeente Neder-Betuwe omgezet naar de Adviesraad Sociaal Domein (ASD). Het werkterrein van de adviesraad is in het belang van alle inwoners van de gemeente Neder-Betuwe. Evenals de WMO-raad deed, geeft de ASD gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders. De plannen van het college c.q. de verantwoordelijke wethouder worden voorgelegd aan de gemeenteraad, maar pas nadat de ASD daar advies over heeft gegeven.

ASD

De ASD bestaat uit minimaal 5 en maximaal 12 personen, woonachtig in de verschillende kernen van Neder-Betuwe. De ASD is geen belangenbehartiger van een bepaalde doelgroep of een bepaald individu, maar is er om de algemene belangen van inwoners zo goed mogelijk te dienen. De opdracht staat beschreven in de ‘Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Neder-Betuwe 2019’ en het praktisch functioneren is beschreven in het ‘Huishoudelijk Regelement Adviesraad Sociaal Domein Gemeente Neder-Betuwe 2019’. Beide documenten zijn te vinden op deze website.

Kom in actie

De leden van de ASD zijn mensen die ervaring en contacten hebben met een of meerdere groepen in de plaatselijk samenleving, bijvoorbeeld met ouderen, of juist met jongeren, en die weten wat er leeft in de Neder-Betuwse gemeenschap. Wie er in de ASD zitting hebben, vindt u eveneens op deze website. U kent er vast wel een of meer van. Vindt u dat sommige voorzieningen niet goed gaan? Grijp de telefoon, of ga achter uw computer zitten en laat het de ASD weten! Suggesties voor verbeteringen in het functioneren van het sociaal domein zijn ook altijd welkom. Goed voor u en goed voor anderen!