Adviesraad Sociaal Domein

De Adviesraad Sociaal Domein is een onafhankelijk adviesorgaan voor het college van burgemeester en wethouders. Zij geeft gevraagd en ongevraagd advies over het beleid van de gemeente op het gebied van maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdhulp en de Participatiewet.