Adviesraad Sociaal Domein

De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) is een onafhankelijk adviesorgaan dat het college van burgemeester en wethouders adviezen geeft. Dat doet zij gevraagd én ongevraagd. Die adviezen gaan erover hoe de gemeente op de best mogelijke manier het beleid binnen het sociaal domein vorm kan geven.