Monumenten

In de Monumentenwet 1988 staat dat de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen zelf of op verzoek van belanghebbenden onroerende monumenten kan aanwijzen als beschermd rijksmonument. Voordat de minister beslist, vraagt hij het advies van de gemeenteraad.

Gebouwen (en/of groepen van gebouwen) kunnen door de minister van OCW, of door de gemeente, worden aangewezen tot beschermd monument.

Accordion item is ingeklapt

In de Monumentenwet 1988 staat dat de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen zelf of op verzoek van belanghebbenden onroerende monumenten kan aanwijzen als beschermd rijksmonument. Voordat de minister beslist, vraagt hij het advies van de gemeenteraad, eventueel de provincie en aan de Raad voor Cultuur.

Een verzoek tot aanwijzing van een object als rijksmonument dient aan de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed te worden gericht. Op dit moment heeft de minister nieuw beleid in ontwikkeling voor aanwijzing van rijksmonumenten.

Accordion item is ingeklapt

De gemeente kan ook onroerende monumenten aanwijzen op basis van onze eigen Monumenten-verordening.

Belanghebbenden kunnen aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente vragen een object als gemeentelijk monument aan te wijzen. De onafhankelijke commissie ruimtelijke kwaliteit wordt om advies gevraagd.

Accordion item is ingeklapt

Schriftelijk bericht van het genomen besluit.

Accordion item is ingeklapt

In het verzoek wordt aangegeven om welke redenen de belanghebbende van mening is dat het object als gemeentelijk- of rijksmonument moet worden aangewezen.

Accordion item is ingeklapt

Voor meer informatie kunt u terecht bij team Vergunningverlening & Handhaving via 14 0488 of info@nederbetuwe.nl. Kijk ook bij: