024-026 Lintjesregen in Neder-Betuwe - Versierselen Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt

Op vrijdagochtend 26 april 2024 reikte burgemeester Jan Kottelenberg van Neder-Betuwe in het gemeentehuis in Opheusden aan acht inwoners de versierselen uit die behoren bij de onderscheiding ‘Lid in de Orde van Oranje-Nassau’ of ‘Ridder in de Orde van Oranje-Nassau’.

De decorandi en hun verdiensten

Mevrouw G. Roseboom-Broekhuis uit Opheusden 

Diddy Roseboom-Broekhuis is door de Koning benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau voor haar decennialange vrijwillige inzet op het gebied van pleegzorg via Stichting Timon, kerkenwerk en jeugdwerk binnen de Gereformeerde Gemeente Opheusden, oprichter en bestuurslid koor Deo Juvante Kesteren, vrijwilliger op de Eben-Haëzerschool Opheusden en Sébaschool Ochten.

De heer T. Bunt uit Dodewaard

Teunis Bunt is door de Koning benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn vrijwillige inzet voor onder meer opvang van Oekraïense vluchtelingen (Stichting Ruth), voor vele vrijwillige werkzaamheden gedurende lange tijd binnen de Gereformeerde Gemeente Opheusden, Zorgcentrum Anker Kesteren en Stichting Beheer Bewonersgelden De Schutse Kesteren, Stichting Steunfonds Christelijke Hogeschool Ede en medeoprichter en vrijwilliger van Stichting Appgroep Neder-Betuwe.

Mevrouw C. Hoogakker-van Doorn uit Dodewaard

Christa Hoogakker-van Doorn is door de Koning benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau voor haar langdurige vrijwillige inzet als vrijwilliger en bestuurslid voor onder meer de Nederlandse Hervormde Kerk Hien-Dodewaard, Kerkkoor Dodewaard, Muziekvereniging Kunst na Arbeid, Klankdorp Dodewaard,  Buurtvereniging de Achterhoek, Stichting Ons Dorpshuis, Stichting Welzijnsactiviteiten Neder-Betuwe en Christelijke Plattelands Vrouwen Hien-Dodewaard.

De heer D.K. van Kampen uit IJzendoorn

Dick van Kampen is door de Koning benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn langdurige en vrijwillige inzet voor de samenleving in IJzendoorn: voor muziek- en toneelvereniging Ocilea – later toneelclub Ons Tehuis waar hij acteur en regisseur was; later ook adviseur voor andere toneelverenigingen; vrijwilligers, fondsenwerver en marktmeester voor Rommelmarkt IJzendoorn die uitgroeide tot een professionele jaarmarkt; bestuurslid Stichting Welzijnsactiviteiten Neder-Betuwe en vrijwilliger en drijvende kracht van Huis van IJzendoorn.

De heer A. Keuken uit Opheusden

Ton Keuken is door de Koning benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn vele vrijwillige inzet voor onder meer Winkelweek en Jaarmarkt Opheusden, oprichting herdenkingsmonument en bestuurslid Comité 4/5 mei Opheusden, bestuurslid Platform van Ondernemersverenigingen Neder-Betuwe en ondernemersverenigingen Neder-Betuwe en Opheusden, voorzitter schietvereniging Paul Krüger, politiek en raadswerk, bestuurslid Kinderen van de Voedselbank, oprichter en fondsenwerver Stichting Stop Kinderarmoede, initiatiefnemer Stichting Koningsdag en 4/5 mei Opheusden; initiatiefnemer van Stichting Veilig Neder-Betuwe en diverse andere initiatieven als de ijsbaantjes in de dorpen rond kerst; en medeorganisator The Island.

De heer G.J.A. Nieuwenhuis uit Rhenen

Gerard Nieuwenhuis is door de Koning benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn langdurige en vrijwillige inzet voor de organisatie van herdenkingen en evenementen met betrekking tot de Tweede Wereldoorlog. Hij is onder meer voorzitter van het plaatselijke Comité 4/5 mei Kesteren en de gezamenlijke Comités 4/5 mei Neder-Betuwe, voorzitter van de regionale organisatie Tour de Waal, mede-initiatiefnemer en oprichter monument Vliegers in het Vuur in Opheusden, medeorganisator van evenement The Island. Hij is bestuurslid van de Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland, voorzitter PvdA-bestuur Neder-Betuwe; hij was bestuurslid Waterschap Rivierenland. Gerard Nieuwenhuis woonde tot voor kort in Kesteren.

De heer H.J. Stoffer uit IJzendoorn

Hendrik Stoffer is door de Koning benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn langdurige en vrijwillige inzet voor de Hervormde Kerk Ochten; hij zette een administratie op voor kerkbode en leden. Hij is vrijwillig chauffeur van Klaartje en Swobrik, coördinator en bestuurslid (voorzitter) van Stichting Welzijn Ouderen. Hij is administrateur, coördinator en beheerder van de begraafplaats van de Hervormde gemeente Ochten waarvoor hij eveneens een gedegen administratie opzette.

De heer G. Tijssen uit Dodewaard

Gerrit Tijssen is door de Koning benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn veelzijdige inzet voor Voetbalvereniging Dodewaard en de Dodewaardse Gymvereniging, onder meer als bestuurslid en voorzitter. Hij is bestuurslid van Sport- en Beweegkoepel Neder-Betuwe, initiatiefnemer van het eerste uur voor het Multifunctionele Centrum Dodewaard en voorzitter van Stichting Ons Dorpsleven. Hij organiseert met Oranjevereniging Dodewaard steeds het Koningsfeest met allerlei festiviteiten daaromheen.