024-015 Neder-Betuwe doet mee aan ETHOS telling dak- en thuisloosheid

55 gemeenten uit zes regio’s in Gelderland-Zuid doen mee aan de ETHOS telling dak- en thuisloosheid van het Kansfonds en Hogeschool Utrecht. Op 9 april brengen ten minste 50 organisaties dak- en thuisloze mensen in kaart. Doel is inzicht te krijgen in de werkelijke omvang en aard van de groep dak- en thuisloze mensen. Gemeenten kunnen hiermee effectief beleid maken voor de aanpak van dak- en thuisloosheid. Ook gemeente Neder-Betuwe doet mee aan het in kaart brengen van dak- en thuislozen.

“Bij de ETHOS telling omschrijven we dakloosheid als een gebrek aan volwaardige huisvesting. Daardoor tellen ook mensen mee die nu vaak onder de radar blijven”, vertelt Willem van Sermondt, programmaleider Kansfonds. “Vorig jaar is in Nederland voor het eerst op deze manier geteld. In de regio Noordoost-Brabant ontdekten we dat ruim 40 procent van de getelde dak- en thuisloze personen kinderen en jongeren waren. Ook bleek bijna een derde van de getelde volwassenen vrouw. Bovendien verbleef de meerderheid niet op straat of in de opvang voor dakloze mensen, maar bij vrienden, familie, in een auto, garage of stacaravan. Heel anders dus dan het stereotype beeld. Met deze bevindingen konden de deelnemende gemeenten gericht aan de slag gaan.”

Point-in-time telling

De ETHOS telling is een ééndaagse telling in een gemeente of regio, een zogenoemde point-in-time-meting. Op 9 april brengen in regio Gelderland-Zuid onder andere gemeentelijke diensten, maatschappelijke opvangorganisaties, buurthuizen, kerken, woningcorporaties, thuiszorg, maatschappelijk werk, scholen en politie dak- en thuisloze mensen in kaart.

Vollediger beeld

“Het is mooi dat zoveel verschillende organisaties meedoen aan het in kaart brengen van dak- en thuislozen”, zegt wethouder Herma van Dijkhuizen. “Hierdoor krijgen we een vollediger beeld en komen ook groepen in beeld waar je niet zo snel aan zou denken bij dakloosheid. Deze informatie gaat ons enorm helpen op verschillende beleidsgebieden.”

Landelijk beeld

De resultaten van de tweede ETHOS telling worden op 9 oktober gepresenteerd, een dag voor Werelddaklozendag. “In elke regio tellen tientallen organisaties mee, die samen een zo goed mogelijk beeld geven van omvang en aard van dak- en thuisloosheid”, zegt onderzoeker Sandra Schel van het lectoraat Wonen en Welzijn van Hogeschool Utrecht. “Steeds meer gemeenten zien dat zij veel aan de ETHOS telling kunnen hebben. Uiteindelijk hopen we met de ETHOS telling in heel Nederland inzicht te krijgen in omvang en aard van dak- en thuisloosheid. Dit moet zorgen voor beter beleid, gericht op het voorkomen en uitbannen van dak- en thuisloosheid.”