024-015 Jan Derksen en Nico Zeeman ontvangen Neder-Betuwe Speld

Tijdens de algemene ledenvergadering van het Gerrit van Riemsdijkhuis op woensdag 13 maart 2024 werd bij Jan Derksen en bij Nico Zeeman de Neder-Betuwe Speld opgespeld door wethouder Stefan van Someren. Een bijzondere blijk van waardering voor het vele werk dat beiden al decennialang doen voor ‘hun dorp IJzendoorn’.

Wethouder Stefan van Someren tijdens de uitreiking: “IJzendoorn zit in jullie bloed. Jullie kennen het dorp tot in de haarvaten en niets is jullie te veel als het gaat om het doel: samen een mooie dorpsgemeenschap vormen.”

Inzet voor verenigingen in IJzendoorn

Sinds 26 jaar hebben Jan Derksen en Nico Zeeman zitting in het bestuur, Jan Derksen als secretaris en Nico Zeeman als lid, van het dorpshuis dat inmiddels de naam Gerrit van Riemsdijkhuis draagt. Beide heren zijn ruim 45 jaar vrijwilliger voor zowel vereniging Rommelmarkt IJzendoorn als voor IJsclub De Hoeken; bij deze laatste was Jan Derksen tien jaar secretaris. Ook zijn ze sinds een aantal jaren betrokken bij de klankbordgroep Dijkverzwaring Neder-Betuwe. Verder is Jan Derksen secretaris van de Historische Kring Kesteren en Omstreken. Nico Zeeman is ruim 24 jaar vrijwilliger en voorzitter van buurtvereniging Harlekei; eerder was hij 22 jaar penningmeester van Voetbalvereniging Echteld.