024-001 Neder-Betuwe Speld voor Joop Scholz van Buurtbus 237

Op 4 januari 2024 ontving de heer J.F. Scholz uit Zetten de Neder-Betuwe Speld uit handen van burgemeester Jan Kottelenberg van Neder-Betuwe. Het is een bijzondere blijk van waardering voor de langdurige inzet van Joop Scholz voor de twee buurtbussen van lijn 237 tussen Heteren en Kesteren.

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de buurtbusvereniging noemde burgemeester Kottelenberg het zo: “De Betuwe heeft geluk gehad! U was een belangrijke kartrekker voor de twee Buurtbussen.”

Buurtbus 237

Toen de reguliere buslijn op het traject Heteren-Dodewaard werd opgeheven was de heer Scholz een belangrijke kartrekker om Buurtbus 237 mee de weg op te helpen. Dat was in 2005. Twee jaar later kwam er een tweede bus bij waardoor de dienstregeling verbeterde: een uurdienst langs Heteren, Randwijk, Zetten, Andelst, Dodewaard, Opheusden en Kesteren en weer terug. Inmiddels elke dag van ’s morgens vroeg tot laat in de avond. De chauffeurs zijn allemaal vrijwilligers.

Kracht vanuit de samenleving

De heer Scholz was een zeer actief bestuurslid van de vereniging, onderhield de contacten met ‘baas Arriva’, geldschieter ‘Provincie Gelderland’ en de gemeenten Overbetuwe en Neder-Betuwe. Hij zorgde voor de planning en dat het aantal vrijwilligers op peil bleef. Hij had bij dit vrijwilligerswerk een trouwe rechterhand: zijn echtgenote; zij overleed in 2023.

Burgemeester Kottelenberg bij de uitreiking van de Neder-Betuwe Speld aan de heer Scholz en richting de vrijwilligers: “Wat een kracht vanuit de samenleving. Wat een bijzonder voorbeeld hoe je met vrijwilligerswerk de maatschappij kan dienen. Ik heb daar enorm veel bewondering voor.”

Wethouder René Post van Overbetuwe onderstreepte dit. “Mensen als Joop Scholz zijn het cement in de samenleving.” Gemeente Overbetuwe reikte een aantal jaren geleden vrijwilligersprijs ‘Toonbeeld” uit aan de buurtbusvereniging.

Over de Neder-Betuwe Speld

Met de Neder-Betuwe Speld - een verzilverd boomblad - waardeert gemeente Neder-Betuwe personen voor een bijzondere prestatie, initiatief of werkzaamheden voor de gemeenschap van Neder-Betuwe. Zij kunnen hiervoor worden voorgedragen. Het kan gaan om iets dat heel veel jaren in beslag nam maar soms kan het ook gaan om ‘het moment’.