Winkelopenstelling

De winkeltijdenwet bepaalt de tijden waarop winkels geopend mogen zijn.

De winkeltijdenwet en de Verordening winkeltijden Neder-Betuwe bepalen de tijden waarop winkels geopend mogen zijn:

  • op werkdagen en zaterdagen van 06.00 tot 22.00 uur, ook op 2e Paasdag, Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag en 2e Kerstdag als die niet op een zondag valt. Dit geldt ook voor de markt- en straathandel (ambulante handel).

Winkels moeten gesloten zijn op zondagen en op de feestdagen Nieuwjaarsdag en 1e Kerstdag. Op Goede Vrijdag, 4 mei (dodenherdenking) en 24 december moeten winkels na 19 uur gesloten zijn.

Als winkelier, kunt u de gemeente een ontheffing vragen om buiten de normale openingstijden geopend te mogen zijn. De gemeente heeft in de verordening inzake de winkeltijden aanvullende regels opgenomen.

Accordion item is ingeklapt

Leges 2024: € 23,64

Accordion item is ingeklapt

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving via 14 0488 of info@nederbetuwe.nl.

Voor meer informatie over de wetgeving kunt u terecht op de website van overheid.nl.

  • Winkeltijdenwet, artikel 2
  • Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet
  • Verordening Winkeltijden Neder-Betuwe

Kijk ook bij