Koopzondag

Het uitgangspunt van de Winkeltijdenwet is een verbod op de zondagsopening. Gemeenten kunnen maximaal 12 koopzondagen per jaar vaststellen. De gemeenteraad van Neder-Betuwe heeft geen koopzondagen voor winkels vastgesteld. Burgemeester en wethouders kunnen vrijstelling van het verbod op de zondagsopening verlenen op grond van plotseling opkomende bijzondere omstandigheden. Aan deze vrijstelling kunnen voorschriften worden verbonden.

Accordion item is ingeklapt

Leges 2024: € 23,64

Accordion item is ingeklapt

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Vergunningverlening & Handhaving via 14 0488 of info@nederbetuwe.nl.

Kijk ook bij 'Winkelopenstelling'.