Spandoek plaatsen

Wilt u een spandoek plaatsen, dan heeft u daarvoor een vergunning van burgemeester en wethouders nodig.

Het is verboden zonder vergunning van het college de weg of een weggedeelte anders te gebruiken dan overeenkomstig de publieke functie daarvan. Dit verbod geldt ook als u een spandoek boven de weg wilt hangen.

U kunt een vergunning aanvragen met het formulier aan de rechterkant van deze pagina.

Een vergunning kan worden geweigerd als het plaatsen/ophangen:

  • schade aan de weg veroorzaakt
  • ervoor zorgt dat de weg niet meer doelmatig en veilig gebruikt kan worden
  • een belemmering vormt voor het beheer en onderhoud van de weg
  • in de omgeving niet voldoet aan eisen van welstand
  • overlast veroorzaakt voor gebruikers van nabije woningen of bedrijven

Accordion item is ingeklapt

Leges 2024: € 184,81

Accordion item is ingeklapt

Algemene plaatselijke verordening, artikel 2:10.

Er geldt een uitzondering voor voorwerpen of stoffen waarop gedachten of gevoelens worden geopenbaard.

Accordion item is ingeklapt

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Vergunningverlening & Handhaving via 14 0488 of info@nederbetuwe.nl.

Kijk ook bij