Alcohol- en softdruggebruik

In onze gemeente zijn openbare plaatsen aangewezen waar het gebruik van alcohol en softdrugs verboden is.

Het is verboden op de volgende openbare plaatsen of in een voor publiek toegankelijk gebouw softdrugs te gebruiken of alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken verpakkingen bij u te hebben. Voor alcoholgebruik geldt een uitzondering in horecabedrijven met een alcoholvergunning.

Het verbod geldt:

a. algemeen, in of op:

  • speelvoorzieningen en -pleinen
  • bushokjes
  • minder dan 50 meter afstand van gebouwen en terreinen die bestemd zijn voor opvang of onderwijs van jonge kinderen en jeugd (scholen/peuterspeelzalen/kinderopvang)

en verder voor :

b. kern Opheusden:

  • gedeelte Fazantstraat, Lijsterstraat, Kievitstraat, Ooievaarstraat, Vuurdoornstraat, Elzenstraat, gedeelte Seringenstraat (zie plattegrond);

c. kern Kesteren:

  • Dorpsplein, gedeelte Rijnbandijk, gedeelte A. van Ostadestraat, Frans Halsstraat, gedeelte Achterdorp, Vinc. Van Goghstraat, gedeelte Jan Steenstraat, Gerard Doustraat (zie plattegrond);                 

d. kern Ochten:

  • gedeelte Liniestraat, kruising Burg. H. Houtkoperlaan/44 RI straat, gedeelte Molendam, Schoolstraat, gedeelte Ambachtstraat (zie plattegrond);

e. kern Dodewaard:

  • gedeelte Dalwagen, Molenpad, Dorpsplein, Westerengstraat, gedeelte Matensestraat, W. de Zwijgerlaan (zie plattegrond);

Overtreding van dit verbod is strafbaar.

Let op: alcoholbezit is voor jongeren onder de 18 jaar altijd strafbaar op openbare plaatsen en in voor publiek toegankelijke ruimten (Alcoholwet).

Accordion item is ingeklapt

Voor meldingen kunt u contact opnemen met Politie Gelderland Zuid, team Neder-Betuwe Tiel via (0900) 8844.

Accordion item is ingeklapt

Sinds 1 juli 2021 geldt de Alcoholwet. De voormalige Drank- en Horecawet is op meer punten dan alleen in naam veranderd. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid. Overigens blijft bestaand lokaal beleid op grond van de Drank- en Horecawet ook geldig na 1 juli 2021. Dat geldt ook voor eerder verleende alcoholvergunningen zolang er niets wijzigt aan de inrichting of qua ondernemingsvorm.

Accordion item is ingeklapt

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Vergunningverlening & Handhaving via 14 0488 of info@nederbetuwe.nl.

Kijk ook bij