Alcohol- en softdruggebruik

In onze gemeente is het verboden op of aan de weg, op een andere openbare plaats of in een voor publiek toegankelijk gebouw middelen als (soft)drugs te gebruiken, toe te dienen, dan wel voorbereidingen daartoe te verrichten of ten behoeve van dat gebruik voorwerpen of stoffen voorhanden te hebben.

Overtreding van dit verbod is strafbaar.

Let op: alcoholbezit is voor jongeren onder de 18 jaar ook strafbaar op openbare plaatsen en in voor publiek toegankelijke ruimten (Alcoholwet).

Accordion item is ingeklapt

Voor meldingen kunt u contact opnemen met Politie Gelderland Zuid, team Neder-Betuwe Tiel via (0900) 8844.

Accordion item is ingeklapt

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Vergunningverlening & Handhaving via 14 0488 of info@nederbetuwe.nl.

Kijk ook bij