Accordion item is ingeklapt

Het laanboomcluster heeft nationaal en internationaal een sterke positie opgebouwd en is van grote sociaal- economische betekenis voor de Betuwe. Met circa 120 kwekers en handelsbedrijven die op circa 1500 ha laanbomen kweken en verhandelen is de sector exclusief de toeleverende en dienstverlenende bedrijven, goed voor ruim 800 arbeidsplaatsen en een toegevoegde waarde van ca. € 70 miljoen.

De oprichting van het Laanboompact – 2007 – viel samen met en werd gestimuleerd door drie ontwikkelingen. In de eerste plaats het ontstaan van Greenport(s) Nederland, een samenwerkingsverband van vijf landelijke Greenports (tuinbouwclusters). De rijksoverheid stimuleert en faciliteert de verdere ontwikkeling van deze clusters. Hierbij wordt gestreefd naar een goede samenwerking met andere productiecentra, waaronder Opheusden en omgeving. In de tweede plaats het ontstaan van Betuwse Bloem: een programma van de provincie Gelderland om de krachten in de Gelderse tuinbouw te bundelen. En tot slot de samenwerking tussen een aantal boomteeltclusters in Boomteelt Nederland-verband.

Accordion item is ingeklapt

Dit is een landelijk samenwerkingsverband van vijf Greenports: Westland/Oostland, Aalsmeer e.o., Venlo e.o., Duin & Bollenstreek en regio Boskoop. Een Greenport is een gebied waar een samenwerkend cluster van toelevering, productietuinbouw, handel, verwerking, logistiek en dienstverlening een centrum vormt van (inter)nationaal belang. Samenwerking met het Laanboompact vindt onder andere plaats op het gebied van ruimte en infrastructuur.

Accordion item is ingeklapt

Dit is een regionaal samenwerkingsverband, opgezet op initiatief van de provincie Gelderland. Doel is het versterken van de tuinbouw (glastuinbouw, fruit, paddenstoelen en laanbomen) in het rivierengebied. Samenwerking met het Laanboompact vindt onder andere plaats op gebied van onderwijs en scholing, agrologistiek, infrastructuur en gebiedsmarketing.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van Greenport Gelderland.

Accordion item is ingeklapt

Dit is een landelijk samenwerkingsverband tussen vijf boomteeltclusters; de regio’s Boskoop, Horst aan de Maas, Haaren, Zundert en Opheusden. Samenwerking met het Laanboompact vindt onder meer plaats op het gebied van marktversterking, innovatie en gebiedsontwikkeling.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de onderstaande documenten en de website van het Laanboompact: www.laanboompact.nl

Kijk ook op de ’boomkwekerssite’ www.treecentreopheusden.nl

Over de geschiedenis van de boomkwekerij in Neder-Betuwe is veel te vinden in de volgende documenten:

Voor eerdere historie van de boomkwekerij is materiaal te vinden via de website van Historische Kring Kesteren en Omstreken en het Arend Datema Instituut.