Neder-Betuwe volgt Spreidingswet en zoekt geschikte opvanglocatie

Foto ter illustratie: een wereldkaart met silhouetten van personen die langslopen.

Na de invoering van de Spreidingswet in januari is gemeente Neder-Betuwe gestart met voorbereidingen voor de blijvende opvang van vluchtelingen. Volgens de wet gaat het voor Neder-Betuwe om 145 plekken. College en gemeenteraad zijn inmiddels begonnen met het zoeken naar een geschikte locatie voor 150 personen. Volgens de huidige planning neemt de raad hier in december een besluit over. De gemeente nodigt inwoners uit om mee te denken over de locatie.

De Spreidingswet is bestaande regelgeving, maar het nieuwe kabinet wil deze wet op termijn afschaffen. Zolang de wet geldt, heeft de gemeente zich hieraan te houden. Neder-Betuwe gaat daarom op zoek naar een geschikte opvanglocatie.

Raad stelt voorwaarden locatie vast

Op 13 juni 2024 heeft de gemeenteraad vastgesteld aan welke voorwaarden een geschikte locatie moet voldoen. De belangrijkste zijn:

  • Opvang op één locatie, voor maximaal 150 personen, die tenminste vijf jaar bruikbaar is.
  • Niet dicht bij woonwijken. Ook mag de opvang de uitbreiding van woongebieden en bedrijventerreinen niet in de weg staan.
  • Een locatie dichtbij voorzieningen waarbij het mogelijk is om samen te werken met een opvanglocatie in één of meerdere buurgemeenten.
  • De locatie moet aan de voorwaarden voldoen waarbij het COA zoveel mogelijk werkzaamheden voor de daadwerkelijke opvang, exploitatie, begeleiding en verzorging van voorzieningen op zich kan nemen.
  • Een locatie die veilig is voor vluchtelingen en inwoners van Neder-Betuwe.

Meedenken over een locatie

Inmiddels is de gemeente begonnen om mogelijke locaties in beeld te brengen. Daar kunnen we uw hulp goed bij gebruiken. Heeft u ideeën voor een geschikte locatie? Laat het ons uiterlijk 31 augustus weten via het antwoordformulier.

Daarna bekijkt de gemeente welke van de genoemde plekken voldoen aan de voorwaarden en geschikt te maken zijn als vluchtelingenlocatie. Dit onderzoek ronden we in september af. Zoals de planning nu is, stelt de gemeenteraad in december de locatie vast. Over de inrichting van de opvang wil het college daarna in gesprek met betrokkenen. We houden u op de hoogte via de website van Neder-Betuwe en de gemeentepagina in Hét Gemeentenieuws.

Meer informatie

U kunt meer lezen over de Spreidingswet in Neder-Betuwe op deze pagina.