Certificaat ‘Veilig Buitengebied’ voor gemeente Neder-Betuwe

Op woensdag 21 juni 2023 hebben burgemeester Jan Kottelenberg en betrokken partners het certificaat ‘Veilig Buitengebied’ voor gemeente Neder-Betuwe ontvangen. Het certificaat betekent dat een goede samenwerking is opgezet met veel publieke en private partijen om met elkaar te zorgen voor een schoon, heel en veilig buitengebied.

Het Certificaat Veilig Buitengebied wordt in ontvangst genomen. Dit is een groepsfoto van de aanwezigen.

Voor het veiliger maken van het buitengebied werkt Neder-Betuwe samen met ondernemers, inwoners en partners als de Hengelsportfederatie, Groene boa’s, Omgevingsdienst Rivierenland (ODR), politie, brandweer, Provincie Gelderland, Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging, Land- en Tuinbouw-organisatie (LTO) Lokaal, Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO), Wildbeheereenheden, Waterschap Rivierenland en handhaving. Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland draagt zorg voor de begeleiding van het totale proces ‘Veilig Buitengebied’.

Gezamenlijke kracht

Burgemeester Jan Kottelenberg is blij met deze vorm van Publiek-Private Samenwerking in zijn gemeente. “Ons buitengebied is uitgestrekt en prachtig, maar je maakt je ook zorgen over illegale praktijken. We moeten steeds alert zijn. Door samen goed op te letten, op de uitkijk te staan, bereik je veel. Met die gezamenlijke kracht kun je gerichter boeven afschrikken of zelfs vangen.”

Uitgestrekt buitengebied

In het uitgestrekte buitengebied van de veertien gemeenten in Gelderland-Zuid zijn veel fruit- en (laan)boomgaarden en mooie fiets- en wandelroutes. Dit gebied is helaas ook enorm aantrekkelijk voor criminelen om bijvoorbeeld chemisch en drugsafval te dumpen. Agrariërs en tuinders hebben steeds vaker te maken met diefstal van gps-software, diesel, materialen en kostbare landbouwmachines. Door de samenwerking zijn de lijnen kort. Het delen van informatie maakt het mogelijk gerichte maatregelen in te zetten.

De gemeenten doorlopen afzonderlijk een aantal stappen. Met onder meer een analyse van kwetsbare (buiten)gebieden en locaties en acties die daaruit volgen. Wanneer een gemeente met haar partners de acties heeft afgerond én de Publiek-Private Samenwerking is opgezet en geborgd, volgt het certificaat. Alle veertien gemeenten in Gelderland-Zuid werken aan dit project. Neder-Betuwe is de tweede gemeente in Gelderland-Zuid die het certificaat ‘Veilig Buitengebied’ heeft ontvangen. Buren had in 2022 de primeur.

Brochure

In de brochure: ‘KIJK UIT!’ – Je gaat het pas zien als je het door hebt’ staat alles over de aanpak, maar ook hoe signalen van ondermijnende criminaliteit te herkennen zijn. De brochure is in opdracht gemaakt door Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland.
 

Inwoners kunnen veel betekenen

Ook inwoners kunnen veel betekenen door verdachte situaties te melden. Dat kan via de politie via  0900 – 8844 of bij spoed 112. Wie anoniem wil blijven kan bellen naar Meld Misdaad Anoniem (M.), tel. 0800-7000.

Over Meld Misdaad Anoniem (M.)

M. is een onafhankelijke meldlijn voor anonieme meldingen van criminaliteit en misdrijven. M. stuurt een melding alléén door naar bijvoorbeeld de politie wanneer de melder de garantie kan krijgen anoniem te blijven. Het is niet mogelijk aangifte te doen via M. Dit kan alleen via de politie. Wel is het mogelijk bij M. een melding te doen over bijvoorbeeld mishandeling, overvallen, drugs, brandstichting, wapen- of mensenhandel, het vermoeden van een hennepkwekerij of drugslaboratorium.

Ook over fraude en corruptie kunnen mensen bij M. terecht. Zo is het mogelijk dat burgers een bijdrage kunnen leveren aan de veiligheid in eigen omgeving.                                 

Meld Misdaad Anoniem is bereikbaar op de volgende manieren:

Is het niet nodig om anoniem te blijven voor wie een melding wil doen? Dan moet contact worden opgenomen met de politie via 0900-8844. Is er sprake van acuut gevaar of heeft iemand direct hulp nodig van de politie, ambulance of brandweer? Dan is het nummer 112.

Voor meer informatie over signalen en vormen van criminaliteit, kijk op deze pagina.