Bewijs van Garantstelling en/of logiesverstrekking

Indien een persoon uit een visumplichtig land voor een periode korter dan 3 maanden naar Nederland wil komen moet deze persoon een 'bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking' hebben. Dit houdt in dat iemand in Nederland garant staat voor de eventuele kosten die gemaakt gaan worden door de persoon die op bezoek komt (eventuele schulden die de persoon aangaat worden op degene die garant staat verhaald).

Accordion item is ingeklapt

Het formulier is beschikbaar op de websites van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (www.ind.nl) en het Ministerie van Buitenlandse Zaken (www.rijksoverheid.nl). 

Toelichting

  • U download het formulier bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking en vult het in (het formulier nog niet ondertekenen!).
  • U gaat met het formulier naar het gemeentehuis. Bent u gehuwd of een geregistreerd partnerschap aangegaan, dan moet voor een garantstelling ook de huwelijks/geregistreerde partner toestemming verlenen.
  • U en eventueel uw huwelijks/geregistreerde partner plaatst de te legaliseren handtekening(en) op het formulier in het bijzijn van de ambtenaar aan de balie. De ambtenaar legaliseert (voor echt verklaren) de handtekening(en).
  • U stuurt het bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking naar de persoon die naar Nederland wil komen.
  • De uit te nodigen persoon gaat ermee naar de Nederlandse ambassade/consulaat van het land waar deze woonachtig is. De Nederlandse ambassade/consulaat beslist over de aanvraag.

Accordion item is ingeklapt

Na ondertekening van het formulier en de betaling van de kosten kunt u de garantverklaring direct meenemen.

Accordion item is ingeklapt

€ 11,42

Deze kosten zijn per handtekening.

Accordion item is ingeklapt
  • Een geldig legitimatiebewijs van u
  • Een geldig legitimatiebewijs van uw echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partner als deze de garantverklaring mede ondertekent
  • De garantverklaring

Accordion item is ingeklapt

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Gemeentewinkel via 14 0488 of info@nederbetuwe.nl.

Accordion item is ingeklapt