Verklaring Omtrent het Gedrag voor rechtspersonen (VOGrp)

In diverse gevallen kan men u als (vertegenwoordiger van een) rechtspersoon vragen een VOGrp te overleggen. Bijvoorbeeld in het kader van een aanbesteding, bij het sluiten van een overeenkomst of contract. De verklaring kan ook nodig zijn voor het lidmaatschap van een brancheorganisatie.

De aanvraag van een VOGrp moet worden ingediend door een vertegenwoordiger van de rechtspersoon, bijvoorbeeld een bestuurder, maat, vennoot of beheerder. Deze vertegenwoordiger dient hiertoe bevoegd te zijn op grond van statuten of een verleende machtiging.

Accordion item is ingeklapt

Voor het formulier en de gehele procedure rondom de (aanvraag) van de VOGrp kunt u terecht bij het ministerie van Justitie.