Verklaring omtrent het gedrag

Wanneer u solliciteert naar functies waarbij gewerkt wordt met vertrouwelijke gegevens of kwetsbare personen (bijvoorbeeld kinderen), kan uw (aanstaande) werkgever vragen om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

U ontvangt het aanvraagformulier van degene die om een VOG verzoekt. Vaak is dat uw werkgever. De werkgever moet op het formulier aangeven wat het doel is van de aanvraag en de aanvraag ondertekenen. U kunt een Verklaring Omtrent Gedrag natuurlijke personen (VOG NP) per 1 januari 2012 ook aanvragen via internet.

Voor sommige functies zoals onderwijzer of taxichauffeur is de verklaring wettelijk verplicht.

Accordion item is ingeklapt

Het aanvraagformulier kunt u downloaden via de website van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

U kunt de VOG zelf online  aanvragen met uw DigiD.

U kunt de VOG ook aanvragen bij de balie Burgerzaken. Daarvoor maakt u een afspraak.

U moet een geldig legitimatiebewijs meenemen en een volledig ingevuld formulier waarin het doel van het verzoek staat vermeld. Dit formulier krijgt u van uw toekomstige werkgever. De gemeente stuurt het formulier naar het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent Gedrag (COVOG).

Accordion item is ingeklapt

Met een elektronische VOG-aanvraag hoeft u niet persoonlijk bij het gemeenteloket langs te gaan. De organisatie die om de VOG NP vraagt krijgt via de Dienst Justis toegang tot het organisatiedeel van een webapplicatie. Nadat de organisatie de aanvraag heeft voorbereid, ontvangt u een door de Dienst Justis verstuurde e-mail. Via de link in de e-mail krijgt u toegang tot het burgerdeel van de webapplicatie. Inloggen doet u met uw DigiD. Na afronding van de aanvraag en betaling via Ideal wordt de aanvraag bij de Dienst Justis in behandeling genomen. De Dienst Justis informeert u schrifelijk over de afhandeling van de aanvraag.

Accordion item is ingeklapt

U kunt alleen voor uzelf een VOG aanvragen. Het COVOG geeft de verklaring af namens de minister van Veiligheid en Justitie als uit onderzoek blijkt dat u geen strafbare feiten op uw naam heeft staan die relevant zijn voor de uitoefening van de functie waarvoor de VOG is aangevraagd.

Accordion item is ingeklapt

De kosten voor een VOG bedragen € 41,35 en moet u betalen bij inlevering van het aanvraagformulier bij de gemeente.

Per 1 januari 2015 gaat de structurele regeling "gratis VOG voor vrijwillgers" van kracht. Vrijwilligers die aangesloten zijn bij een vrijwilligersorganisatie en met kinderen of mensen met een verstandelijke beperking werken, kunnen gratis digitaal hun VOG aanvragen. Voorwaarde is dat de vrijwilligersorganisatie voor minimaal 70% uit vrijwilligers bestaat en een breed preventiebeleid voert. Meer informatie over deze regeling vind u op http://www.justis.nl en www.gratisvog.nl.

Accordion item is ingeklapt

Binnen 2-4 weken beslist het COVOG namens het Ministerie van Veiligheid en Justitie of u de verklaring krijgt. Als de verklaring wordt toegekend, krijgt u deze toegestuurd. Ook als de VOG is geweigerd, krijgt u hiervan bericht.

Accordion item is ingeklapt

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Gemeentewinkel via 14 0488 of info@nederbetuwe.nl.

Accordion item is ingeklapt

Met vragen over de procedure of de voortgang van uw aanvraag kunt u terecht bij de medewerkers van het COVOG. U kunt hen bereiken per post, e-mail of telefoon:
COVOG
Postbus 20300
2500 EH Den Haag
e. frontdesk.justis@minjus.nl
t. 088-9982200
w. www.rijksoverheid.nl/vog

Accordion item is ingeklapt

Voor vragen over de elektronische aanvraag VOG:
e. frontdesk.justis@minjus.nl
t. 088-9982200