Uittreksel BRP of persoonsregister

Een uittreksel uit de BRP (Basisregistratie Personen, voorheen GBA (Gemeentelijke Basis Administratie)) is een verklaring van het gemeentebestuur omtrent de inschrijving van een burger in de administratie van de gemeente. U kunt dit uittreksel alleen verkrijgen bij de gemeente waar u ingeschreven staat.

Een uittreksel uit de BRP (Basisregistratie Personen) kunt u aanvragen voor diverse doeleinden. De gegevens die op uw uittreksel staan vermeld, zijn afhankelijk van de reden waarom u het uittreksel heeft aangevraagd. Dit doel dient u bij het indienen van de aanvraag van het uittreksel aan te geven, zodat duidelijk is welke gegevens de gemeente op het uittreksel moet vermelden.

Het uittreksel uit de Basisregistratie Personen wordt vaak verward met een uittreksel burgerlijke stand. Daarin staan persoonsgegevens uit een akte (bijvoorbeeld geboorteakte) vermeld. U kunt een uittreksel uit de burgerlijke stand alleen krijgen bij de gemeente waar de gebeurtenis (geboorte, overlijden, huwelijk, inschrijving) heeft plaatsgevonden.

Accordion item is ingeklapt

Het uittreksel kan uitsluitend worden aangevraagd door de burger zelf, door ouders voor hun minderjarige kinderen, door de gehuwde/partner voor de (op hetzelfde adres wonende) echtgenoot/partner of door zijn/haar gemachtigde. De aanvrager moet zich kunnen legitimeren. De gemeente geeft het uittreksel niet af aan derden.

Wilt u het uittreksel voor iemand anders aanvragen? Hiervoor kunt u het machtingsformulier gebruiken.

 

Accordion item is ingeklapt

Klaar terwijl u wacht als u aan de balie het uittreksel aanvraagt. U moet hiervoor een afspraak maken. Digitaal sturen wij het uittreksel op binnen 5 werkdagen.

Accordion item is ingeklapt

Voor het aanvragen van een uittreksel BRP kunt u ook gebruik maken van het digitaal aanvragen. U heeft voor deze manier van aanvragen een DigiD nodig. Na het invullen van het formulier en de betaling van de leges (u gaat een volledige transactie met de overheid aan) krijgt u via de e-mail een bevestiging van uw aanvraag. Wij sturen het uittreksel binnen vijf werkdagen naar u toe.

Aanvragen bij balie Burgerzaken

U kunt het uittreksel ook aanvragen aan de balie Burgerzaken. Daarvoor moet u een afspraak maken. 

Accordion item is ingeklapt

Uittreksel BRP  € 8,05

Uittreksel BRP (digitaal) € 4,83

Accordion item is ingeklapt

Bent u advocaat of notaris, en heeft u inlichtingen nodig uit de BRP ten behoeve van nalatenschap? Dan kunt u deze inlichtingen door middel van e-herkenning online aanvragen

Om de juiste inlichtingen te verkrijgen, selecteer bij de uittrekselvariant; Inlichtingen nalatenschap ten behoeve van notaris of advocaat.

Accordion item is ingeklapt

Vaak moet u bij een examen, zoals op school  een uittreksel BRP overleggen. Wacht u dus niet te lang met het aanvragen daarvan.

Accordion item is ingeklapt

Legitimatiebewijs.

Accordion item is ingeklapt

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Gemeentewinkel via 14 0488 of via info@nederbetuwe.nl.