Attestatie de vita of bewijs van in leven zijn

Vanaf 1 juli 2011 wordt er onderscheid gemaakt tussen een 'bewijs van in leven zijn' (uittreksel uit de BRP) en een 'Attestatie de vita' (internationale meertalig bewijs van in leven zijn).

De attestatie de vita is bedoeld voor overlegging in het buitenland. De attestatie de vita is een meertalig internationaal model.

Voor gebruik in Nederland blijft een uittreksel uit de BRP, die wordt aangeduid als bewijs van in leven zijn, voldoende.

Accordion item is ingeklapt

Voor het aanvragen van een bewijs van in leven kunt u gebruik maken van het digitaal aanvragen. U heeft voor deze manier van aanvragen een DigiD nodig. Na het invullen van het formulier en de betaling van de leges (u gaat een volledige transactie met de overheid aan) krijgt u via de e-mail een bevestiging van uw aanvraag. Wij sturen het bewijs binnen vijf werkdagen naar u toe.

Aanvragen bij balie Burgerzaken

U kunt het bewijs van in leven zijn ook aanvragen aan de balie Burgerzaken. Daarvoor moet u een afspraak maken. 

 

Accordion item is ingeklapt
  • U moet een bewijs van in leven zijn (attestatie de vita) persoonlijk ophalen.
  • De ambtenaar van de burgerlijke stand geeft een bewijs van in leven zijn (attestatie de vita) af.

Accordion item is ingeklapt

Bewijs van in leven zijn: € 7,75

Attestatie de vita: € 15,70

*Indien het nodig is voor een Nederlands pensioenfonds: kosteloos (mits u de brief kunt overleggen).

Accordion item is ingeklapt

Een geldig legitimatiebewijs.

Accordion item is ingeklapt

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Gemeentewinkel via 14 0488 of info@nederbetuwe.nl.