Rioolaansluiting

Wij zorgen voor een aansluitpunt van uw woning, bedrijf of gebouw op het rioolstelsel.

De meeste panden zijn verplicht* om al het afvalwater te lozen op de riolering. Wij zorgen voor een aansluitpunt van uw woning, bedrijf of gebouw op het rioolstelsel, voor uw rekening. Wanneer uw woning wordt of is aangesloten op het rioolstelsel, dan moet uw rioolaansluiting voldoen aan richtlijnen. De aansluiting kunt u als burger en als priv├ępersoon voor uw bedrijf of instelling aanvragen.

Accordion item is ingeklapt

Rioolaansluiting tot erfgrens.

Accordion item is ingeklapt

Circa 3-8 weken, afhankelijk van de situatie.

Accordion item is ingeklapt

De kosten zijn afhankelijk van de te verrichten werkzaamheden.

Accordion item is ingeklapt

Situatietekening met de ligging van het pand en de gewenste ligging van de rioolaansluiting.

Gebruik het formulier bovenaan deze pagina om een verzoek in te dienen voor een aansluiting op het gemeenteriool.

Accordion item is ingeklapt

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Openbare Ruimte via 14 0488 of info@nederbetuwe.nl.

Accordion item is ingeklapt

Accordion item is ingeklapt

Vraag de rioolaansluiting tijdig aan.

Accordion item is ingeklapt

De gemeente heeft eisen voor percelen die volgens de geldende regelgeving niet verplicht zijn tot aansluiten op de gemeentelijke riolering.

De regelgeving voor een huishouden, een Wm-inrichting of overige inrichtingen is geregeld in:

 • Besluit afvalwater huishoudens
 • Activiteitenbesluit
 • Besluit lozen buiten inrichtingen

Hierin staan de kaders en spelregels over de verplichting tot het aansluiten op het gemeentelijke stelsel en de kwalitatieve eisen gesteld aan lozingen.

In de meeste gevallen bent u wettelijk verplicht tot aansluiting op het gemeentelijk riool. In sommige gevallen (met name in het buitengebied van de gemeente) bent u vrijgesteld van deze verplichting.

Wij beoordelen uw aanvraag en verlenen wel of geen vrijstelling. In alle gevallen is sprake van maatwerk. Hiervoor geven we de eisen aan. U dient ons op de hoogte te brengen van de ingebruikname. U neemt zelf het initiatief tot aanleg.

NB. Voor de lozing van niet huishoudelijk afvalwater wordt altijd maatwerkvoorschrift opgesteld en gelden specifieke richtlijnen voor de aansluiting op het gemeentelijke stelsel.

In het algemeen gelden de volgende eisen bij de lozing van huishoudens niet aangesloten op riolering:

1. Als de gemeente is bevoegd gezag is (bij lozing in de bodem)

Eisen die de gemeente stelt aan een verplicht zuiverende voorziening huishoudelijk afvalwater:

 • Minimaal IBA klasse I (afk. (IBA) Individuele Behandeling Afvalwater, IBA type I = andere benaming septictank)
 • Voor lozingen tot 6 i.e. is een tank met een inhoud van 6 m3 vereist. Voor lozingen tot 10 i.e. is een tank met een inhoud van 12 m3 vereist
 • De IBA moet voldoen aan de eisen zoals verwoord in NTR 3216 en NEN-EN 12566-1
 • De IBA is voorzien van CE keurmerk
 • De IBA wordt geplaatst in een door voor het onderhoud te bereiken locatie
 • De IBA wordt zo vaak als nodig voor een goede werking onderhouden en gereinigd
 • Voor het gebruik en het reinigen van het toilet en/of huishoudelijke overige lozingstoestellen zal gebruik moeten worden gemaakt van organische / biologische schoonmaakmiddelen

2. Als het Waterschap is bevoegd gezag is (bij oppervlaktewater lozing)

Eisen gesteld door de waterschap aan zuiverende voorziening huishoudelijk afvalwater:

 • Bij niet ecologisch gevoelig oppervlaktewater wordt meestal minimaal een IBA klasse I voorgeschreven. Bij lozing op een ecologisch gevoelig oppervlakte water worden hogere eisen gesteld.

Eisen dient u altijd af te stemmen met het Waterschap.