Grondwaterstand

De grondwaterstanden en peillocaties van grondwater in de gemeente zijn te vinden via deze link op de Lizard Portal van Vitens. De gemeten historische grondwaterstanden zijn hier direct in te zien of op te slaan. Het gaat om metingen van het freatisch grondwater (ondiep grondwater in het eerste watervoerend pakket) en in een aantal gevallen, waar een diepere peilbuis geplaatst, ook om het diepere grondwater.

Daarnaast is het gemeentelijke meetnet opgenomen in de Basisregistratie Ondergrond (BRO). Deze is bereikbaar via het portaal via deze link.