Grondwateronttrekking

Om diverse redenen is het nodig om grondwater aan de bodem te onttrekken. Naast gebruik in productie en landbouw wordt ook vaak water opgepompt om in een droge bouwput te kunnen werken of om een zwembad te vullen.

De onttrekking van grondwater is aan specifieke regels gebonden. Het is dan ook zaak om tijdig een vergunning aan te vragen bij het Waterschap Rivierenland of de provincie Gelderland.

In Nederland wordt ook belasting geheven op het onttrekken van grondwater wanneer aan bepaalde criteria voldaan wordt. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de belastingdienst.

Accordion item is ingeklapt

Bij een bemaling ten behoeve van bouwwerkzaamheden staan wij in principe niet toe dat grondwater op het riool geloosd wordt. Alleen bij wijze van uitzondering wordt dit toegestaan, er van uit gaande dat de capaciteit van het riool voldoende is en er geen andere mogelijkheid is.

Voor het lozen op de riolering moet u toestemming hebben van de gemeente. Er is een meldingsplicht bij het Waterschap Rivierenland voor de lozing van grondwater. Bij de aanvraag moet de hoeveelheid en de samenstelling van het water opgegeven worden. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het Waterschap Rivierenland.

Accordion item is ingeklapt

Met vragen kunt u contact opnemen met team Openbare Ruimte van de afdeling Fysieke Pijler via 14 0488 of info@nederbetuwe.nl.